Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo

Luôn đồng hành cùng đoàn viên; công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, phát huy ngày càng rõ nét vai trò đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Công đoàn đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả và có sức lan tỏa cao, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng NLĐ…

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố và Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của Ban quản lý và các ban ngành đoàn thể của Trung ương và Thành phố, cùng sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã được nâng cao về chất lượng, hoàn thành vượt mức 8/9 chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo

Công đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, phát huy ngày càng rõ nét vai trò đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ. Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong CNVCLĐ luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ; công tác tham gia quản lý đạt hiệu quả thông qua các hoạt động mang tính điểm nhấn, gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết: Hiện nay, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đang quản lý trực tiếp 335 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 157.307 lao động, trong đó đoàn viên là 147.570 người.

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Xác định rõ công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã chủ động, tích cực tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Bộ Luật lao động 2019, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng…

Thực hiện quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong thương lượng tập thể, k‎ý kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT), Công đoàn tổ chức 18 lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT và đối thoại tại nơi làm việc cho trên 5.600 lượt cán bộ CĐCS. Đến nay số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT ngày càng tăng (đạt 70%) trong đó có nhiều quy định có lợi hơn cho CNLĐ so với quy định của Bộ luật lao động.

Công tác tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CNLĐ được coi trọng, Công đoàn phối hợp cùng Ban quản lý kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại hơn 300 công ty. Thông qua kiểm tra kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Cùng với đó, thực hiện Quy chế dân chủ, hàng năm, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp với Ban quản lý hướng dẫn CĐCS tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động tạo không khí dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả, 100% đơn vị hành chính, sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức; 70% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ; 96% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Thông qua hội nghị, CNVCLĐ được tham gia xây dựng, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh; xây dựng, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng quan hệ hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, tiêu biểu như Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam, Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam…

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn cũng được quan tâm chú trọng góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho CNLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ). Công đoàn tổ chức và phối hợp với các Ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của LĐLĐ Thành phố, Ban quản l‎ý, Trường trung cấp công đoàn Hà Nội, Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ NLĐ công đoàn Hà Nội tổ chức 38 lớp tập huấn về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn…, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành cho gần 16.000 lượt CNLĐ, NSDLĐ. Đồng thời tư vấn hơn 12.000 cuộc qua điện thoại cho CĐCS và CNVCLĐ về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, TƯLĐTT, giao kết và chấm dứt Hợp đồng lao động, đặc biệt về tiền lương, tiền thưởng Tết…

Đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH, ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, Công đoàn đã chỉ đạo CĐCS tổ chức giám sát chất lượng bữa ăn ca, đồng thời đối thoại, thương lượng với NSDLĐ về chất lượng bữa ăn ca nhằm đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Qua theo dõi và báo cáo của CĐCS các đơn vị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH, một số doanh nghiệp còn phát thêm sữa uống nhằm giúp NLĐ tái tạo sức lao động.

Công đoàn chỉ đạo CĐCS phối hợp chặt chẽ với NSDLĐ thực hiện tốt Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Công tác ATVSLĐ, như xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ – PCCN, khám sức khỏe định kỳ cho CNLĐ, đo kiểm tra môi trường lao động, kiện toàn bộ máy làm công tác bảo hộ lao động, chỉnh trang vườn hoa cây cảnh, trồng thêm cây xanh, thảm cỏ làm cho cảnh quan doanh nghiệp xanh – sạch – đẹp thân thiện…

Theo đó trong thời gian diễn ra tuần lễ đã có 256 doanh nghiệp tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ cho 52.368 CNLĐ, 206 doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 86.168 lượt CNLĐ, 286 doanh nghiệp tự tổ chức kiểm tra và 189 doanh nghiệp tiến hành đo kiểm tra môi trường lao động, 26 doanh nghiệp tổ chức trưng bầy triển lãm các hoạt động về ATVSLĐ…

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Công đoàn tổ chức và phối hợp với Ban quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố tổ chức 12 lớp tập huấn công tác ATVSLĐ cho hơn 3.800 lượt cán bộ CĐCS và An toàn vệ sinh viên nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác ATVSLĐ, góp phần chăm lo, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho CNLĐ, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Qua đó ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

Được sự giúp đỡ của Ban quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn đã triển khai khảo sát, lắp đặt 2 góc tuyên truyền bảo hộ lao động tại Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam và Công ty cổ phần Santomas Việt Nam nhằm tuyên truyền thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động.

Hàng năm, Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với CNLĐ Thủ đô để Chủ tịch UBND Thành phố nắm bắt tình hình, chỉ đạo các Sở, ban, ngành giải quyết những đề xuất, kiến nghị của CNLĐ, NSDLĐ, thông qua đó thúc đẩy đối thoại tại doanh nghiệp.

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Theo Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng thực hiện phương châm hướng về cơ sở, về NLĐ, nhiệm kỳ qua Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất đã triển khai rất nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Công đoàn chỉ đạo CĐCS phối hợp chặt chẽ với NSDLĐ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ trước, trong và sau Tết Nguyên đán hàng năm, để CNLĐ yên tâm làm việc nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngừng việc tập thể xảy ra.

Trong những năm qua mặc dù các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng phần lớn đều thực hiện thưởng Tết cho CNLĐ dựa trên kết quả công việc và thời gian làm việc tại công ty, bình quân là 1 tháng lương, đơn vị thưởng cao trên 2 tháng lương và tặng quà tết cho CNLĐ.

Được sự quan tâm hỗ trợ xe ô tô miễn phí của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn đã tổ chức cho 12.455 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết chung vui cùng gia đình.

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Hàng năm, nhiều CĐCS phối hợp với NSDLĐ tổ chức hàng nghìn chuyến xe ô tô đưa, đón hàng chục nghìn CNLĐ về quê đón Tết như: Công ty TNHH Canon Việt Nam 181 xe; Công ty TNHH Hoya Việt Nam 40 xe; Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam 40 xe, Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội 37 xe, Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Hanel Việt Nam 22 chuyến cho 1.000 CNLĐ… Một số công ty do CNLĐ ở phân tán tại các tỉnh không thể tổ chức đưa đón CNLĐ về quê đón Tết, đã hỗ trợ tiền xe ô tô với mức từ 200.000 đồng – 300.000 đồng người.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã đề nghị LĐLĐ Thành phố và Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho CNLĐ tại Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam, Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam, Công ty TNHH Protec Việt Nam…vay 1.640.000đ để phát triển kinh tế gia đình.

Đặc biệt trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Công đoàn đã tập trung toàn lực chăm lo cho đoàn viên, NLĐ như hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, CNLĐ bị cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng dịch Covid-19; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho đoàn viên, NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”… Công đoàn chỉ đạo thành lập Tổ an toàn Covid-19 ở tất cả các đơn vị có tổ chức Công đoàn để bảo đảm an toàn cho NLĐ.

Kết quả Công đoàn đã trợ cấp, hỗ trợ cho gần 100 nghìn đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và Tổ An toàn Covid-19 với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Đặc biệt hàng năm Công đoàn tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết” và “Chợ Tết Công đoàn” với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên, CNLĐ. Tại chương trình Công đoàn tặng phiếu mua hàng miễn phí cho CNLĐ, tổ chức thi gói bánh chưng, bầy mâm ngũ quả, bốc thăm trúng thưởng, chương trình văn nghệ, các trò chơi có thưởng. Ngoài ra, tại chương trình, đoàn viên, CNLĐ có thể mua thêm các mặt hàng thiết yếu tại 10 gian hàng có sự trợ giá của các đơn vị tham gia… Chương trình đã tạo nên không khí phấn khởi, ấm áp, vui tươi trong đoàn viên, CNLĐ.

Hoạt động xã hội từ thiện là một trong những nét nổi bật của Công đoàn được LĐLĐ Thành phố đánh giá cao. CNVCLĐ trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn đi đầu trong các hoạt động xã hội từ thiện, trong những năm qua đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo, đóng góp xây dựng Quỹ xã hội LĐLĐ Thành phố, ủng hộ các hoạt động hướng về ngư dân biển đảo và nhân dân gặp thiên tai, lũ lụt, nhân dân Nhật Bản động đất, sóng thần… với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Đồng thời đã có 2.468 lượt CNVCLĐ được Thành phố và Công đoàn trợ cấp với số tiền hơn 1.420 triệu đồng, 23 đoàn viên, CNLĐ được hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 612 triệu đồng.

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ và nhân dịp Tết Nguyên đán mỗi năm, Công đoàn đều trợ cấp hàng ngàn suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 500.000 đồng, số lượt đoàn viên, CNLĐ được hưởng chính sách lên đến 25 nghìn lượt người.

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Trong 5 năm qua, việc phát động, triển khai các phong trào thi đua trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phấn đấu dạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… trong CNVCLĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã được cụ thể, sát với từng đối tượng. Từ các phong trào thi đua đã có hàng ngàn CNLĐ đạt các danh hiệu thi đua.

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo

Đặc biệt Công đoàn đã tổ chức 5 Hội thi thợ giỏi trong CNLĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, với 5 nghề thi: Nghề Hàn CO2, nghề Phay CNC, nghề Tiện vạn năng, nghề Phay vạn năng và nghề Tiện CNC thu hút 522 thí sinh dự thi. Đồng thời chọn cử 179 thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi thợ giỏi Thành phố, kết quả đạt Nhất toàn đoàn.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế lao động 1/5 và phát động Tháng Công nhân, Công đoàn chọn cử 4 sản phẩm tham gia chương trình Tự hào lao động trí tuệ Việt Nam, cả 4 sản phẩm đều được Ban tổ chức lựa chọn trưng bầy, đặc biệt có 2 sản phẩm của Công ty TNHH Canon Việt Nam, công ty TNHH Công nghệ T-Tech Việt Nam lọt vào Top 10 sản phẩm Tự hào lao động trí tuệ Việt Nam.

Công ty TNHH Canon Việt Nam, công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, Công ty TNHH Denso Việt Nam… được trao tặng giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động”.

Có thể nói nhiệm kỳ qua, khắc phục khó khăn thách thức, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao, như: Chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước như phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô, Hội thi thợ giỏi Thành phố…Đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội và chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”. Hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ đã đóng góp quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố tặng Cờ và Bằng khen.

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo

Nội dung: Xuân Sinh – Đồ họa: Đức Hà

https://laodongthudo.vn/dau-an-mot-nhiem-ky-doi-moi-sang-tao-158538.html