Đẩy mạnh công tác quản lý công trình công cộng tại khu đô thị

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về triển khai thực hiện Chuyên đề: “Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Chuyên đề này gồm 7 nhóm nội dung chính: Rà soát, bổ sung các công trình công cộng, công trình hạ tầng còn thiếu trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; rà soát lại việc bố trí các quỹ đất xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội trong các đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án khu đô thị, khu nhà ở và việc lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết; lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, ưu đãi hỗ trợ đầu tư dự án; theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án và xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng; công tác quản lý chất lượng công trình; công tác theo dõi, quản lý và giám sát việc khai thác, sử dụng các công trình sau đầu tư; các chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, khu nhà ở.
Đẩy mạnh công tác quản lý công trình công cộng tại khu đô thị
Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì rà soát, đánh giá thực trạng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất địa điểm, nguồn vốn (nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn xã hội hóa), cơ chế, chính sách, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh việc xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố. Về việc này, hoàn thành trong quý I/2023.

Đối với các ô đất xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội dự kiến đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa (do không bố trí được vốn ngân sách) nhưng chưa thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư dự án, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (trong đó đề xuất cụ thể hình thức lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu hoặc đấu giá quyền sử dụng đất), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư. Về việc này, hoàn thành trong quý II/2023.

Việc thực hiện các nhóm nội dung trên nhằm tăng cường việc kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, xử lý vi phạm về việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị trên địa bàn Thành phố.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/day-manh-cong-tac-quan-ly-cong-trinh-cong-cong-tai-khu-do-thi-152246.html