Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với rút ngắn quy trình thủ tục

 Việc phân cấp, ủy quyền cần gắn chặt với cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc xử lý các nhiệm vụ, rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình thủ tục; giải quyết kịp thời và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân…

Đó là một trong những yêu cầu trong phát biểu kết luận của ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, tại Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, ngày 31/8.
Hà Nội: Phân cấp, ủy quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã chia thành 4 tổ thảo luận về các nội dung: Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố.

Theo đó, có 50 lượt ý kiến các đại biểu đóng góp toàn diện vào những nội dung trình tại Hội nghị. Thay mặt Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, qua các ý kiến thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát, quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; cùng sự vào cuộc có hiệu quả của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố và Ban chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao nhiều ý kiến bổ sung những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện phân cấp thời gian qua; dự báo những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra khi thực hiện phân cấp, ủy quyền theo Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố; đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu: Việc phân cấp, ủy quyền cần gắn với tăng cường năng lực về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn lực thực thi nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; nội dung phân cấp cần đồng bộ về phân cấp quản lý trước, trong và sau đầu tư của một số lĩnh vực của Thành phố…

Hà Nội: Phân cấp, ủy quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Lưu ý Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia xác đáng của các đại biểu dự họp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu cần rà soát kỹ để đảm bảo tính bao phủ, không bỏ sót chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn; phân cấp cần đảm bảo tính ngang bằng giữa các cấp chính quyền Thành phố, trong trường hợp cần thiết thì có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, nội dung thuộc các địa bàn phù hợp; tăng cường ủy quyền cho những quận, huyện, cơ quan, đơn vị có năng lực và điều kiện làm tốt, để từng bước khơi thông các “điểm nghẽn” phát triển của Thành phố.

“Phân cấp, ủy quyền cần gắn chặt với cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc xử lý các nhiệm vụ, rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình thủ tục; giải quyết kịp thời và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, khi Thành phố đã phân cấp cho đơn vị cấp dưới thực hiện một nhiệm vụ nào đó, thì về nguyên tắc, cấp Thành phố sẽ không được can thiệp hoặc tham gia vào bước nào trong quy trình xử lý công việc của đơn vị cấp dưới; cấp Thành phố chỉ tập trung ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, hướng dẫn thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đơn vị cấp dưới (nếu có) trong quá trình thực hiện nội dung được phân cấp…

Hà Nội: Phân cấp, ủy quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp Thành phố; định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp Thành phố, Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý.

Đồng thời giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan cuối năm tổng hợp danh sách các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp; xác định nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan và đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các địa bàn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện thuộc địa bàn mình phụ trách đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và hỗ trợ các quận, huyện trong việc thúc đẩy giải quyết nhanh các hồ sơ dự án đầu tư đang tồn đọng tại các sở, ban, ngành của Thành phố.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố; giám sát việc triển khai các dự án, công trình, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai, tiến độ hoàn thành, tiến độ giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công của Thành phố đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/day-manh-phan-cap-uy-quyen-gan-voi-rut-ngan-quy-trinh-thu-tuc-145388.html