Đẩy mạnh phát triển văn hoá đọc, xây dựng xã hội học tập nhằm phát triển nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Nhằm xây dựng, khuyến khích và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, ngày 10/5/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2021.

Hà Nội thành lập 10 thư viện, tủ sách cơ sở trong năm 2021. Ảnh minh hoạ: Internet.

Hoạt động cũng nhằm đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân Thủ đô, phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
Theo đó, trong năm 2021, thành phố tập trung tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng và phương pháp đọc cho người dân thông qua việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4); hội thi Thiếu nhi Thủ đô tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021; giao lưu tác giả, tác phẩm; trưng bày, triển lãm sách kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước tại Thư viện Thành phố, thư viện cấp huyện, thư viện trưởng học, thư viện cộng đồng… nhằm khuyến khích và phát triển hoạt động đọc sách trong cộng đồng; tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc tại các thư viện, trường học…
Bên cạnh đó, thành phố xây dựng, kiện toàn và củng cố hệ thống thư viện công cộng; khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập, duy trì thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương; duy trì và phát triển mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Dự kiến trong năm 2021, thành lập mới 10 thư viện, tủ sách cơ sở.
Các dịch vụ thư viện cũng được tổ chức đa dạng hơn. Trong đó, dịch vụ thư viện lưu động dự kiến tổ chức tại 50 điểm trường ở ngoại thành Hà Nội, phục vụ 40.000 học sinh, 120.000 lượt sách. Tăng cường luân chuyển sách, báo với số lượng dự kiến 50.000 bản sách xuống 125 thư viện, tủ sách cơ sở, thư viện trường học, trại giam và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên địa bàn thành phố.
Thành phố cũng tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý cho người làm công tác thư viện tại mạng lưới thư viện cấp huyện, cấp cơ sở và cán bộ thư viện phụ trách trường học.

Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ VIII 21/4.

Đặc biệt, trong năm 2021, Hà Nội sẽ tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ VII dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 29/9 đến 3/10 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, quận Ba Đình) với các hoạt động chính như: Trưng bày, triển lãm sách; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm giữa các cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu, các hiệp hội xuất bản, các doanh nghiệp trong và ngoài nước…; các khu vực giới thiệu sách của các nhà xuất bản trong và ngoài nước; giao lưu ra mắt sách, hoạt động giao dịch và trao đổi bản quyền, các chương trình giao lưu văn nghệ, các cuộc thi; phát động ủng hộ, tặng sách các thư viện trường học và các điểm bưu điện văn hóa xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn… Tổ chức các chương trình tọa đàm, giao lưu về sách trong Đoàn viên thanh niên và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố; Các chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham gia của học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố trong khuôn khổ Hội Sách Hà Nội.
UBND thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện kế hoạch này.
Thông qua các hoạt động văn hóa đọc sẽ giới thiệu các giá trị tri thức và văn hóa của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam ra thế giới, đồng thời lựa chọn, tiếp thu những tinh hoa tri thức và văn hóa nhân loại để giới thiệu, phổ biến tại Việt Nam.

Bảo Nhi/nguoihanoi.com.vn