Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với quyền lợi

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nổi bật là phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sôi nổi từ cơ sở

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiếu Linh nằm trong cụm công nghiệp làng nghề xã Ninh Sở (huyện Thường Tín) có hơn 80 lao động với mức thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng. Những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, tạo được sự gắn kết với đoàn viên và người lao động, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt, phát động, thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Theo đó, nhằm cụ thể hóa các phong trào thi đua, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, văn bản hướng thực hiện nhiều công trình, phần việc sát với nhiệm vụ tại đơn vị. Thông qua phong trào thi đua đã khuyến khích cán bộ, đoàn viên, người lao động nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, học tập, lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển chung của doanh nghiệp, vì sự phát triển chung của huyện, Thủ đô.

Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với quyền lợi
Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với quyền lợi của người lao động.

Công đoàn cũng đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty phát động phong trào nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng mang lại hiệu quả thiết thực. Hằng năm, Công đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động cụ thể trong việc đào tạo và nâng cao tay nghề của người lao động. Đồng thời, tuyên truyền vận động đến tất cả đoàn viên, người lao động dành thời gian học, đọc, tìm tòi kiến thức mới, củng cố kiến thức đã có để tự phát triển bản thân, trở thành người lao động chắc lý thuyết, giỏi thực hành. Ngoài khích lệ tinh thần tự học hỏi của người lao động, Công đoàn còn chủ động đề xuất với Công ty tạo điều kiện về kinh phí tổ chức đào tạo nghề và thi lấy chứng chỉ nghề.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiếu Linh Nhân Ngọc Quyến cho biết: “Nhằm khích lệ sự cố gắng phấn đấu của đoàn viên, người lao động tham gia phong trào “Lao động giỏi”, tham gia kỳ thi tay nghề, Công đoàn đã động viên bằng hình thức tuyên dương và tặng thưởng bằng tiền mặt vào những dịp tổng kết cuối năm. Các đoàn viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự học hỏi, tự tìm tòi, sáng tạo, để hoàn thiện kỹ năng, tay nghề”.

Tương tự, tại Công ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Quang Dương cho biết, là một Công ty sản xuất nên năng suất, chất lượng và cải tiến luôn đóng vai trò then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Xác định điều đó Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty đưa hoạt động cải tiến sáng tạo và nâng cao tay nghề cán bộ, nhân viên là nền tảng cho sự phát triển, từ đó, phát động các phong trào thi đua trong công nhân lao động toàn Công ty.

Công đoàn Công ty phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, phát động và hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách khoa học, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của đơn vị, cụ thể hóa nội dung thi đua, làm cho phong trào có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực. Để triển khai phong trào cải tiến trong lao động sản xuất có chiều sâu, Công đoàn phối hợp với ban lãnh đạo tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để toàn thể người lao động học hỏi, trau dồi kiến thức với khẩu hiệu hành động: “Mọi người cải tiến, từng tổ cải tiến, toàn Công ty cải tiến”. Với cách làm trên, từ năm 2017-2022, Công ty đã thu được 846 sáng kiến cải tiến, trong đó, có 80 sáng kiến sáng kiến làm lợi trên 50 triệu đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Bồ Xuân Ngọc cho biết, những năm qua, thực hiện kế hoạch thi đua khen thưởng hằng năm, các cấp Công đoàn huyện đã tích cực chủ động phối hợp chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức phát động trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

LĐLĐ huyện, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ thực hiện thắng lợi chủ đề công tác hằng năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành phố bằng các việc làm thiết thực, cụ thể. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao; phối hợp phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”…

Các cấp Công đoàn chú trọng, vận động và tạo điều kiện để CNVCLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp năng động, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, góp phần giảm chi phí trong sản xuất. Nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu, đạt chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế… góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới. Phong trào “CNVCLĐ chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự lan rộng. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện gắn liền với việc bàn bạc công khai, dân chủ về tổ chức thực hiện những công trình, phần việc ưu tiên nên đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, CNVCLĐ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện…

Những năm qua, thông qua các phong trào thi đua của đoàn viên, người lao động huyện Thường Tín đã góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, giáo dục tác phong công nghiệp, đổi mới lề lối làm việc, lao động đạt năng suất, chất lượng. Hiệu quả của các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn huyện Thường Tín phát động đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình của CNVCLĐ, phát huy sáng kiến, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Kim Tiến