Đẩy mạnh thành lập Công đoàn cơ sở

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã đề ra.

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-LĐLĐ về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đặt ra chỉ tiêu phấn đấu phát triển thực tăng từ 41.050 đoàn viên Công đoàn và 400 Công đoàn cơ sở trở lên.

Trong đó, thành lập ít nhất từ 188 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 đoàn viên trở lên; thành lập 24 Công đoàn cơ sở theo Điều 14, Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Mỗi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (được giao chỉ tiêu) thành lập mới ít nhất 1 Công đoàn cơ sở theo phương thức mới quy định tại Điều 14, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phấn đấu trong năm 2023, các cấp Công đoàn thành phố giới thiệu được ít nhất từ 9.327 đoàn viên Công đoàn ưu tú trở lên cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Đẩy mạnh thành lập Công đoàn cơ sở
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Mê Linh trao Quyết định thành lập Công đoàn Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện Mê Linh.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù tập trung tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhưng các cấp Công đoàn Thủ đô vẫn có những giải pháp quyết liệt để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Theo đó, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tăng cường rà soát, thống kê tình hình doanh nghiệp, người lao động để có căn cứ xây dựng phương án phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; tập trung tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, đã đi vào hoạt động nhiều năm nhưng chưa thành lập Công đoàn cơ sở; các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn nhưng thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí Công đoàn; lấy địa bàn các khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và những địa phương có nhiều doanh nghiệp làm trọng điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành giữa LĐLĐ – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Cơ quan Thuế để kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các bộ luật có liên quan gắn với nhiệm vụ tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Đồng thời, Công đoàn các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để tạo tiền đề phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị – xã hội khác, góp phần nâng cao hiệu quả Đảng lãnh đạo tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp.

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tính đến tháng 7/2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 295/400 Công đoàn cơ sở (đạt 74% kế hoạch) và kết nạp mới 21.905/41.050 đoàn viên (đạt 53% kế hoạch). Trong đó, đã thành lập mới 268 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và kết nạp 15.350 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; thành lập 146 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên. Một số đơn vị tiêu biểu trong thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, gồm: LĐLĐ các huyện: Thạch Thất, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thanh Oai… và các Công đoàn ngành: Giao thông, Y tế, Giáo dục, Xây dựng, Dệt May…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 23 diễn ra mới đây, đồng chí Phạm Quang Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung triển khai công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và quan tâm, bám sát cơ sở để hỗ trợ hoạt động của Công đoàn cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Mai Quý
https://laodongthudo.vn/day-manh-thanh-lap-cong-doan-co-so-159207.html