Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai đường Vành đai 4

Chiều nay (11/5), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí Thành phố tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, các cơ quan báo chí Hà Nội đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Thông tin phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,…
Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai đường Vành đai 4
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền Thông và các cơ quan báo chí của Thành phố vừa được bổ nhiệm chức vụ mới

Nổi bật là tuyên truyền việc triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Trong tháng 4, các cơ quan báo chí Thủ đô đã có khoảng 200 tin, bài, chương trình đăng, phát sóng thông tin, tuyên truyền về nội dung này. Trong đó, tập trung tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; nhân dân đồng tình, tích cực ủng hộ, quyết tâm cùng giải quyết vướng mắc, hướng tới mục tiêu chung là sớm triển khai xây dựng, hoàn thành dự án.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí Thủ đô đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trọng tâm là tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; kết quả thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy và những nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai đường Vành đai 4
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU

Đồng thời, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí Thủ đô tăng cường tuyến tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục về thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến gắn với tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội…

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai đường Vành đai 4
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đã tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền Thông và các cơ quan báo chí của Thành phố vừa được bổ nhiệm chức vụ mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU ngày 15/11/1997 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí – xuất bản Hà Nội”.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/day-manh-tuyen-truyen-viec-trien-khai-duong-vanh-dai-4-155739.html