Đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn cần chủ động phối hợp đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Ngày 4/8, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc phối hợp đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn chủ động phối hợp đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ảnh minh họa.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, hiện nay, cả nước có trên 60% công nhân lao động đang phải thuê nhà ở gần các khu công nghiệp, khu chế xuất; nơi tập trung đông công nhân lao động, tuy nhiên, tốc độ phát triển nhà ở dành cho người lao động còn chậm. Trong số đó có nhiều người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn về chỗ ở hoặc có chỗ ở nhưng chất lượng sinh hoạt còn thấp.

Trước tình hình đó, ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (gọi tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg) rất kịp thời và cần thiết để hỗ trợ, giải quyết phần nào khó khăn về chỗ ở đối với người lao động.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trong tháng 8/2022 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc khẩn trương chỉ đạo Công đoàn các cấp tiếp tục đôn đốc, kiến nghị và phối hợp với chủ doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Chính phủ về việc người lao động được hỗ trợ thuê nhà, như là: Đối tượng, các điều kiện quy định về mức hỗ trợ và trình tự thủ tục về hồ sơ…

Bên cạnh đó, chủ động đề xuất, kiến nghị và phối hợp hỗ trợ với chủ doanh nghiệp triển khai về việc lập danh sách, các biểu mẫu đăng ký thủ tục thực hiện hỗ trợ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các cấp Công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Kiến nghị và phối hợp với chính quyền đồng cấp giải quyết các vướng mắc phát sinh về trình tự thủ tục hồ sơ của người lao động để kịp thời được hưởng hỗ trợ.

B.D