Để không gian văn hóa công sở bao trùm và lan tỏa

Văn hóa làm việc chính là cách tiếp cận công việc khoa học, tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc, hiệu quả, văn minh; việc giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, người dân, doanh nghiệp khi đến chính quyền giải quyết công việc phải đúng quy tắc kính dân, trọng dân, gần dân, biết tạo niềm vui, sự trân quý đối với nhân dân. Cải cách nền hành chính đô thị sẽ giúp cho mục tiêu này sớm thành hiện thực…

Kỳ cuối: Hiệu ứng từ chính quyền đô thị
Là đơn vị 3 năm liên tiếp dẫn đầu khối quận, huyện, thị xã về Chỉ số Cải cách hành chính; đứng đầu về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính của Hà Nội, quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của quận Cầu Giấy luôn có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường tăng cường tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền thông minh theo chỉ đạo của thành phố. Đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi đơn vị trong việc triển khai công tác cải cách hành chính.

Kỳ cuối: Hiệu ứng từ chính quyền đô thị
Quận ủy – HĐND – UBND quận thường xuyên quan tâm đến xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm và khâu đột phá của công tác cải cách hành chính; quận tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp yêu cầu, đảm bảo việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các phường có kỹ năng nghiệp vụ cao, có tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở.

Kỳ cuối: Hiệu ứng từ chính quyền đô thị

Qua đó, thủ trưởng cơ quan và các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường ý thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình; đôn đốc kịp thời việc thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính của quận, để chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân.

Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính luôn được chú trọng với việc thực hiện nghiêm sự công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tiếp tục giảm thời gian và quy trình giải quyết, bảo đảm việc giao dịch liên quan đến thủ tục hành chính tại quận và phường thuận lợi, mang lại lợi ích và phục vụ nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu các đơn vị rà soát, xây dựng quy trình chi tiết, bổ sung, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính. Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính đã được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn, theo đó UBND quận chỉ đạo các đơn vị ban hành Quy chế làm việc phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “3 theo”: “Điều hành theo Quy chế, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình” và “5 rõ”: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.

Hàng năm, quận có kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và UBND các phường, trong đó tập trung kiểm tra sâu việc thực hiện kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, bộ quy tắc ứng xử và việc thực hiện chủ đề năm công tác để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện sai trái, sách nhiễu, tiêu cực. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời những công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính từ quận đến phường; đẩy mạnh thực hiện việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh. Do thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, UBND quận và UBND các phường đã tiếp nhận, giải quyết đảm bảo 100% đúng hẹn.

Kỳ cuối: Hiệu ứng từ chính quyền đô thị
Đặc biệt, các công chức được lựa chọn làm việc tại Bộ phận “một cửa” của quận và phường luôn là những người có kinh nghiệm, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kiến thức quản lý nhà nước, có tinh thần trách nhiệm, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân. Đến Bộ phận “một cửa” UBND quận Cầu Giấy, người dân dễ nhận thấy sự chỉn chu, nền nếp từ việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, bố trí máy lấy số xếp hàng tự động, cung cách tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho đến việc đặt hòm nhận phiếu khảo sát lấy ý kiến của người thực hiện giao dịch tại Bộ phận “một cửa”. Hiện nay, UBND quận Cầu Giấy đang triển khai hoàn thiện Đề án thí điểm thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Bùi Tuấn Anh – Chủ tịch UBND quận Cầu giấy khẳng định, những năm qua, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn quận liên tục được cải thiện; từng bước hình thành các yếu tố căn bản của đô thị thông minh; an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng được quan tâm toàn diện. UBND quận đã tập trung thực hiện các mục tiêu trên các lĩnh vực như: giải phóng mặt bằng; đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, thiết chế văn hóa, công tác cải cách hành chính, phòng chống thiên tai, dịch bệnh… Tăng cường tiếp xúc với doanh nghiệp, nhân dân để lắng nghe, kịp thời giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp và người dân. Kinh tế phát triển mạnh theo cơ cấu dịch vụ – thương mại. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, an ninh quốc phòng được bảo đảm. Những kết quả trên đã tạo điều kiện thuận lợi để phát huy dân chủ, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện và góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kỳ cuối: Hiệu ứng từ chính quyền đô thị
Tại huyện Hoài Đức, công tác cải cách hành chính cũng rất được chú trọng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022 công tác cải cách hành chính được Huyện ủy – HĐND – UBND huyện quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Huyện tiếp tục triển khai và nhân rộng những mô hình, giải pháp mới, cùng với đó tăng cường kiểm tra, kiểm soát các thủ tục hành chính; quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, vững chuyên môn, thạo trong giao tiếp để công tác cải cách hành chính của huyện thực sự hiệu quả, đi vào thực chất, phục vụ sát, đúng và trúng nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước.

Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp; các thủ tục hành chính được rà soát thường xuyên, công bố, công khai đầy đủ theo quy định, việc giải quyết thủ tục hành chính được đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết lớn, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đạt cao; đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Kỳ cuối: Hiệu ứng từ chính quyền đô thị
Về công tác cải cách bộ máy hành chính, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị theo đúng vị trí việc làm, đảm bảo nguyên tắc một việc, một đầu mối xuyên suốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài.

Cơ sở hạ tầng, vật chất tại trụ sở Bộ phận “một cửa”, hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan, đơn vị của huyện đầu tư; mang lại hiệu quả thiết thực, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, giảm giấy tờ, chi phí quản lý hành chính; rút ngắn được thời gian và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia các giao dịch hành chính. Huyện cũng đang triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Kế hoạch của UBND Thành phố.

Có người nói cải cách hành chính thì liên quan đến gì đến yếu tố văn hóa nơi công sở, văn hóa ứng xử, vì cải cách hành chính đơn thuần là nghiệp vụ chuyên môn? Đề cập vấn đề này, lãnh đạo một quận trung tâm cho hay: Nếu ai đề cập nội hàm trên, xét góc độ hẹp cũng có phần đúng, nhưng góc độ rộng hơn là không chuẩn. Xét cho cùng và cũng là mục tiêu duy nhất của cải cách thủ tục hành chính là để áp dụng triệt để công nghệ vào công tác quản lý, điều hành, là để đơn giản hóa, rút ngắn thời gian nhất cho việc giải quyết mọi thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Kỳ cuối: Hiệu ứng từ chính quyền đô thị

Muốn có quy trình ngắn gọn như vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có văn hóa làm việc. “Văn hóa làm việc” chính là cách tiếp cận công việc khoa học, tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc, hiệu quả, văn minh; việc giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, người dân, doanh nghiệp khi đến chính quyền giải quyết công việc phải biết quy tắc kính dân, trọng dân, gần dân, biết tạo niềm vui, sự trân quý đối với nhân dân.

Từ thành công ban đầu, hơn lúc nào hết, các cấp chính quyền cần tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị để cùng Thành phố quyết tâm thực hiệc thắng lợi việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Trong đó, văn hóa phải là động lực góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả trong công việc, đồng thời góp phần vào mục tiêu chung xây dựng người Hà Nội văn hóa, văn minh, thanh lịch. Dù có thể trong số mỗi chúng ta, nhiều người không sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, nhưng đang sinh sống, làm việc ở Hà Nội. Hà Nội là quê hương thứ hai, vì vậy mỗi chúng ta dù là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động cũng phải có nhiệm vụ gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của người Hà Nội vốn đã được lưu danh: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

Kỳ cuối: Hiệu ứng từ chính quyền đô thị

——————————————

Nội dung: Lê Thị Hà

Ảnh: Nhiều tác giả

Trình bày: P.Thắng

Kỳ cuối: Để không gian văn hoá công sở bao trùm và lan toả (laodongthudo.vn)