Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô: Chính sách hợp lý, hợp tình

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị Thủ đô … với tổng mức chi không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản. Nội dung này đang thu hút được sự quan tâm lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Rất nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô: Chính sách hợp lý, hợp tình
Chi thu nhập tăng thêm giúp công chức, viên chức an tâm công tác.

Chi thu nhập tăng thêm cho nhiều đối tượng

Trong Tờ trình dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chính phủ viện dẫn Nghị quyết số 27-NQ/TW nêu: “Mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý”.Để thể chế hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định chi thu nhập tăng thêm cho nhiều đối tượng. Đó là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, hội có tính chất đặc thù.Cạnh đó là các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm 100% chi thường xuyên do TP Hà Nội quản lý. Việc chi thu nhập tăng thêm theo quy định trên được thực hiện theo năng lực, hiệu quả công việc, ngoài việc chi thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng chung trong cả nước.Tổng mức chi phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của Thành phố và không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Nêu ý kiến của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết. Qua đó, bảo đảm đời sống, giúp họ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài, có hiệu quả cho sự phát triển của Thủ đô.Quy định này đã có sự tham khảo các quy định tương tự tại Nghị quyết 98/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, vẫn có ý kiến băn khoăn về việc quy định nội dung này thành một chính sách để áp dụng ổn định, lâu dài. Bởi Nghị quyết số 27 mới chỉ đặt vấn đề thực hiện thí điểm cơ chế chi thu nhập bình quân tăng thêm đối với một số địa phương đã tự cân đối được ngân sách, chứ chưa được tổng kết, đánh giá để áp dụng ổn định, lâu dài.Bên cạnh đó, theo kết luận của Hội nghị 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), việc cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27 sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2024. “Do đó, ý kiến này đề nghị Chính phủ tiếp tục cân nhắc việc quy định về chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trong dự thảo Luật để bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 27”- Ủy ban Pháp luật Quốc hội nêu.

Đề xuất không giới hạn số chi tăng thêm

Nội dung này đang thu hút được sự quan tâm lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Hầu hết ý kiến đồng tình, ủng hộ việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Bà P.H.X –N Hiệu trưởng trường mầm non Thực nghiệm – Thuộc trường cao đẳng sư phạm Trung ương bày tỏ: có thể khẳng định, so với nhiều địa phương trong cả nước thì các dịch vụ đời sống của Hà Nội đắt đỏ hơn; chi phí tốn kém hơn. Với những cán bộ công chức, viên chức có mức thu nhập thấp thì khó có thể trang trải được mức chi tiêu trong gia đình và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những suy nghĩ chán nản, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ,… Do vậy, việc thu hút nhân tài và ngăn ngừa tình trạng “Chảy máu chất xám” đã được lãnh đạo Thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm và vấn đề tăng thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết. Việc làm này không chỉ thu hút được lực lượng lao động có chất lượng cao mà còn đáp ứng yêu cầu thực tế; giúp cán bộ, viên chức yên tâm công tác, cống hiến lâu dài và có hiệu quả cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.Tuy nhiên, để chính sách này thực hiện ổn định, bền vững thì cần phải xây dựng quy định cụ thể với những tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng, minh bạch và phù hợp với từng điều của cơ quan, đơn vị. Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức cần phải được thực hiện trung thực, công bằng, khách quan, đảm bảo thực chất. Quan tâm đến quỹ lương cơ bản để có chiến lược dài lâu, bền vững.

Chị Nguyễn Thanh Hoa – Viên chức tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh cũng cho rằng: “Tôi thấy việc quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trong dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) là cần thiết, qua đó, bảo đảm đời sống, giúp cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô yên tâm công tác, cống hiến lâu dài, có hiệu quả cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị nói riêng và của Thủ đô nói chung. Tôi hoàn toàn đồng tình, ủng hộ quy định này.Tuy nhiên, theo tôi được biết, trong quy định có nêu mức chi thực hiện theo năng lực, hiệu quả công việc, ngoài việc chi thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng chung trong cả nước. Tổng mức chi phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của Thành phố và không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, như vậy, thu nhập thực tăng của từng cá nhân không đáng bao nhiêu. Do đó, tôi mong muốn trong Luật Thủ đô sửa đổi không giới hạn số chi tăng thêm. Đây cũng là cách để Thủ đô thu hút nhân tài, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong các cơ quan, đơn vị của Thành phố.

Cũng đồng tình, ủng hộ việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức của Thủ đô và cho rằng đây là chính sách hợp tình, hợp lý, song chị Phạm Thị Tươi- viên chức thuộc một trường Trung học cơ sở tại quận Hà Đông, Hà Nội cũng đề xuất, hiện dự thảo mới chỉ đề cập đến việc chi thu nhập tăng thêm mà chưa bao gồm các nội dung cần thiết khác, vì vây để hoàn thiện cần rà soát, bổ sung một số nội dung. Cụ thể, nên thể hiện trực tiếp và rõ ràng nguyên tắc chi trả thu nhập theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ thuộc bộ máy Chính quyền Thủ đô trong Luật Thủ đô để có thể bắt nhịp kịp thời với thực tiễn cải cách chế độ tiền lương trong thời gian tới, tránh trường hợp Luật Thủ đô được thông qua và có hiệu lực nhưng phải đợi sửa đổi, bổ sung các Luật khác về lương, thưởng, phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Bởi vì đây là một đạo luật, có giá trị pháp lí giống như các đạo luật khác về cán bộ, công chức, viên chức nên không cần chờ đợi các luật khác mà chỉ cần có chính sách đã được thông qua và điều kiện thực tiễn thì có thể triển khai ngay.

Việc thu hút nhân tài và ngăn ngừa tình trạng “Chảy máu chất xám” đã được lãnh đạo Thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm và vấn đề tăng thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết. Việc làm này không chỉ thu hút được lực lượng lao động có chất lượng cao mà còn đáp ứng yêu cầu thực tế; giúp cán bộ, viên chức yên tâm công tác, cống hiến lâu dài và có hiệu quả cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.Tuy nhiên, để chính sách này thực hiện ổn định, bền vững thì cần phải xây dựng quy định cụ thể với những tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng, minh bạch và phù hợp với từng điều của cơ quan, đơn vị.

NPV

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô: Chính sách hợp lý, hợp tình (laodongthudo.vn)