Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, người lao động được nhận tiền lương thế nào?

Theo quy định, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); ngày 30/4 và ngày 1/5 người lao động được nghỉ 1 ngày, hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, nếu do yêu cầu công việc mà phải đi làm trong những ngày này, người lao động có thể nhận được tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, trong một năm, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế Lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Trong năm 2024 chỉ có ngày nghỉ Tết Âm lịch và ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 sẽ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến các đơn vị và trình Thủ tướng Chính phủ về ngày nghỉ cho hợp lý với người lao động, còn các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định.

Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, người lao động được nhận tiền lương thế nào?
Ảnh minh họa

Căn cứ theo quy định trên, trong năm 2024, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 Âm lịch) rơi vào thứ Năm, ngày 18/4/2024. Đây là ngày làm việc trong tuần của người lao động nên dịp này chỉ được nghỉ 1 ngày là thứ Năm, ngày 18/4/2024.

Đối với ngày Ngày Chiến thắng (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế Lao động (1/5 Dương lịch) năm 2024 rơi vào ngày thứ Ba ( ngày 30/4/2024) và ngày thứ Tư (ngày 1/5/2024). Đây cũng là các ngày làm việc trong tuần nên người lao động nghỉ đợt lễ này sẽ không được nghỉ bù. Theo đó, lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 2 ngày, từ thứ Ba, ngày 30/4/2024 đến hết thứ Tư, ngày 1/5/2024.

Mặc dù là ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật lao động, tuy nhiên vì tính chất công việc, hay yêu cầu của người sử dụng lao động mà nhiều người vẫn đi làm trong thời gian này, thì sẽ tính là làm thêm giờ và hưởng lương làm thêm giờ.

Căn cứ theo Điều 98 về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Trong đó, vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Trường hợp làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Bên cạnh đó, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo thời gian làm việc thực tế, tiền lương làm thêm giờ, còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Như vậy, cùng với việc được hưởng nguyên lương (100% tiền lương) của ngày nghỉ lễ, Tết, nếu đi làm vào các ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5… và các ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương khác theo quy định, người lao động có thể nhận được tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Tú Anh