Đích đến chuyển đổi số phải hướng tới người dân và doanh nghiệp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu rõ chuyển đổi số là nhiệm vụ cấp bách và đích đến chuyển đổi số phải hướng tới kết quả cụ thể, thực chất, với người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm.

Sáng 20/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ nhất của Ban chỉ đạo.

Cùng dự phiên họp tại điểm cầu Thành phố có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Các quận, huyện, thị xã tham dự phiên họp tại điểm cầu địa phương.

Đích đến chuyển đổi số phải hướng tới người dân và doanh nghiệp
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ nhất của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố.

Thảo luận tại phiên họp, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, đề án, đồng thời đề xuất một số nội dung thực hiện trong năm 2022. Đáng chú ý, với thực tế giao thoa lĩnh vực, dễ dẫn đến chồng chéo, đan xen trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ đó, các đơn vị đề xuất gộp 3 Ban chỉ đạo: chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 Thành phố thành một Ban chỉ đạo chung nhằm bảo đảm công tác điều hành tập trung. Đồng thời đề xuất đề ra các mốc thời gian cụ thể để các sở, ban, ngành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho rằng, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế số thành phố Hà Nội đến năm 2025, cần rà soát, cụ thể hóa, đưa ra lộ trình các nhiệm vụ để đơn vị đo lường được khối lượng công việc, bảo đảm kết quả thực hiện.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, triển khai Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhận định, công nghệ có thể thay đổi nhưng dữ liệu gốc vẫn còn.

“Công tác quản trị dữ liệu là “linh hồn” của chuyển đổi số, do đó cần tập trung bảo đảm hiệu quả khâu này”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng nêu rõ.

Đích đến chuyển đổi số phải hướng tới người dân và doanh nghiệp
Toàn cảnh phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đối với Thủ đô còn là nhiệm vụ cấp bách, thiết thực đối với các cấp, ngành địa phương.

“Đích của chuyển đổi số phải hướng tới kết quả cụ thể, thực chất, người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm”, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng lưu ý yêu cầu chuyển đổi số phải bảo đảm đồng bộ hóa, nhất quán, thể chế và nghiệp vụ phải đi trước một bước. Bên cạnh đó, công tác triển khai toàn bộ nền tảng chính quyền số phải thông suốt theo kiến trúc tổng thể để bảo đảm hiệu quả đầu tư; hệ thống nền tảng dùng chung bảo đảm tích hợp các yêu cầu chuyên môn của các đơn vị.

“Yêu cầu xuyên suốt là đẩy mạnh quản trị công dựa trên dữ liệu hỗ trợ điều hành, tiến tới thành phố chuyển đổi số, thành phố thông minh. Tinh thần này phải được thể hiện trong các kế hoạch, được cụ thể hóa triển khai trong thực tế”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nói.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình Ban Chỉ đạo xem xét, ban hành. Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm, đầu việc cụ thể của các sở, ban ngành tổ chức thực hiện.

Đối với việc thực hiện Đề án 06, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị các đơn vị cần tiếp tục phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đồng thời nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo 06 thành phố giải quyết, báo cáo Ban Chỉ đạo trung ương các nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đồng tình với việc tích hợp 3 Ban Chỉ đạo thành phố, giao các cơ quan liên quan tham mưu sớm kiện toàn, thống nhất tổ chức để bảo đảm hiệu quả hoạt động.

P.Ngân