Điểm sáng trong việc cưới văn minh

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đến nay, phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã từng bước đưa nếp sống văn minh trong việc cưới vào cuộc sống và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Cách đây hơn 10 năm, trên địa bàn xã Minh Khai (nay là phường Minh Khai) vẫn còn hiện tượng tổ chức đám cưới linh đình, phô trương, gây tốn kém, lãng phí, trái với thuần phong mỹ tục, thậm chí có việc lợi dụng tổ chức cưới để trục lợi, tiếp khách kéo dài nhiều ngày, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để dựng rạp gây mất an toàn giao thông, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 11 ngày 3/10/2012 của Thành ủy, Đảng ủy xã Minh Khai đã ban hành Nghị quyết chuyên đề; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 tới các đồng chí Đảng ủy viên, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân; trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng phường.

Điểm sáng trong việc cưới xin văn minh
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm khen thưởng các tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội trong 10 năm qua.

Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, nhằm thay đổi nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy đã ban hành 10 Nghị quyết lãnh đạo công tác hàng năm, 21 Chương trình, Kế hoạch và các Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, trong đó có nội dung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy được quan tâm thực hiện gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đặc biệt là việc nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như: Thông qua việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh và trên trang thông tin điện tử phường; thông qua các hội thi, hội diễn; tọa đàm, các buổi sinh hoạt của các chi bộ tổ dân phố… Xây dựng chỉnh sửa, bổ sung quy ước tổ dân phố nhằm thực hiện nếp sống văn minh và đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới vào tiêu chuẩn bình xét các danh hiệu: Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

Đến nay, 100% đảng viên và trên 90% người dân trên địa bàn hiểu rõ nội dung Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các nội dung của Chỉ thị và Quyết định của Thành phố đã từng bước đi vào cuộc sống, dư luận nhân dân đồng tình cao với các nội dung của Chỉ thị, có nhiều chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm vui tươi phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Qua đó, đã khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, loại bỏ các thủ tục rườm rà theo tục lệ cũ trong việc cưới.

Kết quả, từ năm 2012 đến nay, hầu hết các đám cưới trong gia đình cán bộ, đảng viên đã thực hiện mời không quá 300 khách ăn tiệc cưới (có một số trường hợp nhà trai và nhà gái làm tiệc cưới chung thì mời không quá 600 khách).

Theo đánh giá, các đám cưới trên địa bàn xã – phường trong 10 năm qua đã từng bước được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, trang trọng, văn minh, tiết kiệm, đảm bảo tính truyền thống và đúng quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Nhiều nghi thức như chạm ngõ, lễ hỏi được giản lược; không còn hiện tượng cán bộ, công chức đi dự lễ cưới trong giờ làm việc; nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu nêu gương trong thực hiện việc cưới tạo dư luận tốt trong xã hội.

100% các đám cưới được trao đăng ký kết hôn tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường, không có trường hợp cưới tảo hôn. Việc tổ chức ăn “lại mặt” chỉ làm đơn giản, gọn nhẹ trong gia đình, không mời khách. Số đám cưới thực hiện mời khách ăn tiệc không quá 300 người đã ngày càng tăng. Năm 2012 có 144/306 đám cưới thực hiện theo Chỉ thị 11 đạt tỷ lệ 47%. Năm 2014 sau khi thành lập phường có 123/224 đám cưới thực hiện theo Chỉ thị 11 đạt tỷ lệ 55%.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến tháng 3/2022, thực hiện sự chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, cấp ủy các chi bộ tuyên truyền vận động các gia đình có tổ chức việc hỷ nghiêm túc thực hiện đúng theo các quy định về công tác phòng chống dịch.

Kết quả: Năm 2020 và 2021: có 100% đám cưới thực hiện theo Chỉ thị 11; 6 tháng đầu năm 2022: có 42/49 đám cưới thực hiện theo Chỉ thị 11 đạt tỷ lệ 85,8%.

Có thể khẳng định, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn phường Minh Khai đã thực sự đi vào cuộc sống, qua đó góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc, thuần phong mỹ tục của dân tộc, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực diễn ra trong đời sống xã hội.

Để góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch, việc tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm sẽ tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền phường Minh Khai quan tâm chỉ đạo thực hiện. Với sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, tin rằng cưới theo nếp sống văn minh sẽ tiếp tục được lan tỏa hơn nữa, hướng tới việc xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh.

Nguyễn Hiền
https://laodongthudo.vn/diem-sang-trong-viec-cuoi-xin-van-minh-151886.html