Diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ

 Ngày 27/9, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Tham dự cuộc diễn tập có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tổng đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 

Diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ
Các đại biểu tham dự cuộc diễn tập

Cuộc diễn tập bảo đảm trong khu vực phòng thủ của Sở Thông tin và Truyền thông có đề mục: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị bảo đảm tác chiến phòng thủ.

Quy mô diễn tập khu vực phòng thủ một bên một cấp trên bản đồ và thực địa có một phần thực binh.

Thời gian diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2022 diễn ra trong 1,5 ngày.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: Đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa quan quan trọng và thiết thực đối với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ
Hội nghị tập thể Ban Giám đốc Sở xử trí tình huống trong trạng thái khẩn cấp về an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của Ban Giám đốc, năng lực tham mưu của các phòng, đơn vị thuộc Sở; nâng cao chất lượng tổng hợp và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ Sở, đồng thời qua diễn tập đánh giá thực trạng tiềm lực khu vực phòng thủ Thành phố, từ đó có biện pháp tiếp tục tham mưu với Thành phố củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau chương trình khai mạc, diễn ra Hội nghị Ban Giám đốc (mở rộng) quán triệt, triển khai nhiệm vụ khi địa phương chuyển vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tập thể Ban Giám đốc xử trí tình huống trong trạng thái khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Hữu Thu – Mạnh Quang