Đình Hà Vĩ

Đình Hà Vĩ thuộc thôn Hà Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

97806178.jpg

Đình thờ 5 vị tướng có công giúp nước ở các giai đoạn lịch sử khác nhau: Thuỷ Hải, Đăng Giang, Khổng Chúng ở đời Hai Bà Trưng; thánh Tam Giang dưới đời Triệu Việt Vương; Đông Hải là con ông Đoàn Thượng ở cuối đời Lý đầu đời Trần.

Đình hình chữ “công” bề thế với toà Đại đình 5 gian, 2 chái mái đạo cong 4 góc, Hậu cung 3 gian.

Đình đã qua nhiều lần tu sửa mở mang vào các năm 1520, 1744, 1900.

Hiện đình còn lưu giữ được đạo sắc phong sớm nhất niên hiệu Cảnh Hưng thứ 44 (1783) và các di vật có giá trị như cửa võng, hương án, long ngại bài vị…

Đình thờ 5 vị tướng có công với nước. Hằng năm dân Hà Vĩ tổ chức giỗ các vị Thành hoàng và ngày hội chung từ 12 đến 15 tháng giêng âm lịch. Trong hội có đua tài đấu vật, thi dệt cửi, nấu ăn và mở hội xuống đồng thi cay.

Đình đã được Bộ Văn hoá và Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1989.

Theo Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 01

Phương Anh (T/h)

https://nguoihanoi.com.vn/dinh-ha-vi-67550.html