Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác

Ngày 12/11, tại Quảng trường Ba Đình, Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai do Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bùi Thị Ngọc Thủy làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy bày tỏ: “Hôm nay, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước anh linh của Bác, Đoàn đại biểu Cán bộ quản lý, cán bộ Công đoàn cùng các “Công nhân giỏi”, cá nhân điển hình trong phong trào “Sáng kiến sáng tạo” cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàng Mai vô cùng xúc động và tự hào với lòng thành kính biết ơn, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao trời biển của Bác, kính dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm và xin được báo cáo với Bác những kết quả mà công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Hoàng Mai đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” năm 2023”.

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước”, “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt đều là những bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ quận ủy Hoàng Mai, triển khai bài bản, hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Lao động sáng tạo”, thi đua dạy tốt học tốt, phát triển và nâng cao hiệu quả các phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Sáng kiến sáng tạo” trong CNVCLĐ…

Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong năm 2023, đông đảo CNVCLĐ quận Hoàng Mai đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Thi đua lao động giỏi, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận đã hăng hái tham gia rèn luyện tay nghề, trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, tạo ra của cải vật chất góp phần hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Công đoàn khối Giáo dục đã tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo nhà trường, bám sát chức năng nhiệm vụ, quan tâm chăm lo đến giáo viên, nhân viên để các thầy cô nhiệt huyết phấn đấu cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của quận, dồn hết tâm sức cho đàn em thân yêu.

Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác
Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thông qua việc thực hiện các phong trào, đã có gần 2.000 lượt công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, trong đó có 74 “Công nhân giỏi” cấp quận; Đã có hơn 4.000 sáng kiến cấp cơ sở làm lợi hơn 200 tỷ đồng, 31 sáng kiến tiêu biểu, 27 nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo, nhiều cán bộ quản lý giáo dục được LĐLĐ quận khen thưởng. Có nhiều công trình sản phẩm có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa được gắn biển, khen thưởng.

Cùng với các phong trào thi đua, thấm nhuần lời dạy của Bác, để phấn đấu trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ Công đoàn quận Hoàng Mai luôn trau dồi lý tưởng, tận tụy trong công việc chuyên môn, phát huy nhiệt tình trách nhiệm, đoàn kết tuyên truyền vận động CNVCLĐ tham gia các các hoạt động, các phong trào thi đua từ quận đến cơ sở để cùng chung tay xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xứng đáng với niềm tin mà Đảng và Bác giao phó.

Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác
Công nhân lao động quận Hoàng Mai vinh dự đón nhận Danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2023.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu cán bộ quản lý, cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ quận Hoàng Mai xin hứa tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác đã chọn; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, ra sức học tập, rèn luyện; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hoàng Phúc