Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Tiếp xúc cử tri lấy ý kiến vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

Chiều 3/10, tại Học viện Biên phòng (thị xã Sơn Tây), Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự. Dự hội nghị có Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đại diện Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội.

Tiếp xúc cử tri lấy ý kiến vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại hội nghị.

Theo tờ trình dự án Luật Phòng thủ dân sự trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022, dự thảo Luật gồm 7 chương, 71 điều, dự án luật tạo khung pháp lý chung nhất cho việc phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng, chống, khắc phục thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh nhằm bảo vệ cao nhất tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về phòng thủ dân sự. Bên cạnh đó là tăng cường các biện pháp phòng ngừa và bảo đảm tính chủ động trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ người dân, cơ quan, tổ chức, bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, các cử tri đánh giá, việc xây dựng một đạo luật riêng về phòng thủ dân sự là cần thiết nhằm khắc phục sự phân tán, riêng lẻ của các văn bản luật và các văn bản dưới luật về lĩnh vực này. Cử tri cũng tập trung đóng góp ý kiến phạm vi, đối tượng điều chỉnh; nội hàm khái niệm “phòng thủ dân sự”, “thảm họa”, “sự cố”; hệ thống công trình phòng thủ dân sự, các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu phòng thủ dân sự; làm rõ quy định về cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự, cơ chế huy động, phối hợp trong phòng thủ dân sự và về tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự; nguồn lực, chế độ, chính sách đối với phòng thủ dân sự…

Tiếp xúc cử tri lấy ý kiến vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự
Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

Trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho rằng, cần quy định “Trong nhiệm kỳ, cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có nội dung phòng thủ dân sự từ một đến hai lần” để bảo đảm thống nhất với Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Khu vực phòng thủ. Đồng thời, quy định “Bổ sung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các vật chất cần thiết, sẵn sàng triển khai Sở Chỉ huy tại chỗ, chỉ đạo trực tiếp địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu nơi xảy ra thảm họa, sự cố” để bảo đảm chặt chẽ và theo đúng phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó thảm họa, sự cố.

Cho rằng “tình trạng khẩn cấp” tại dự thảo Luật là khái niệm mới, do đó việc quy định vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự nội hàm khẩn cấp là không phù hợp, Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng, Phó trưởng Phòng Tham mưu (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, nếu xác định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tình trạng khẩn cấp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặc biệt trong thời điểm chống dịch Covid-19 vừa qua thì cần tập trung xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp trên cơ sở nâng Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp lên thành luật, thu hút các quy phạm về tình trạng khẩn cấp tại các văn bản luật khác nhau đưa vào Luật Tình trạng khẩn cấp, tạo sự đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo trong hệ thống văn bản quy định về tình trạng khẩn cấp.

Tiếp xúc cử tri lấy ý kiến vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự
Tại hội nghị cử tri đánh giá, việc xây dựng một đạo luật riêng về phòng thủ dân sự là cần thiết

Về phạm vi điều chỉnh, Thiếu tướng Trương Quang Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho rằng nội dung phạm vi điều chỉnh chưa đầy đủ, cần bổ sung thêm nội dung “khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố” vì đây là một hoạt động quan trọng trong phòng thủ dân sự. Mặt khác Luật phòng thủ dân sự là khung pháp lý để chủ động ứng phó với các thảm họa, sự cố, bảo vệ nhân dân.

Thiếu tướng Trương Quang Hoài cũng đề nghị bổ sung quy định về đối tượng áp dụng của dự thảo Luật Phòng thủ dân sự; đề nghị quy định cụ thể nội dung chương trình đào tạo phòng thủ dân sự tại các nhà trường, học viện và nội dung chương trình huấn luyện phòng thủ dân sự cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm, rộng rãi để bảo đảm tính thống nhất và dễ áp dụng thực hiện.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai đánh giá các ý kiến đã giúp các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu chỉnh lý dự thảo luật, hoàn thiện hồ sơ dự án luật. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, nghiên cứu để các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV sắp tới.

T.Vũ
https://laodongthudo.vn/tiep-xuc-cu-tri-lay-y-kien-vao-du-thao-luat-phong-thu-dan-su-146892.html