Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật và tư vấn, trợ giúp pháp lý

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ngọc Lâm, quận Long Biên tổ chức tuyên truyền pháp luật và tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân phường Ngọc Lâm.

Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật và tư vấn, trợ giúp pháp lý
Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật và tư vấn, trợ giúp pháp lý
Cán bộ, người dân phường Ngọc Lâm tham dự buổi tuyên truyền, trợ giúp pháp lý

Tham dự buổi tuyên truyền có luật sư Lê Đức Bính – Bí thư Đảng ủy Đoàn Luật sư Hà Nội, luật sư Nguyễn Xuân San, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội; luật sư Nguyễn Văn Hà – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội cùng 25 luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội; đại diện Phòng Tư pháp quận Long Biên và hơn 100 cán bộ, người dân phường Ngọc Lâm.

Các luật sư đã giới thiệu về Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải đáp trực tiếp cho người dân.

Tại hội nghị, nhiều vướng mắc pháp lý về đất đai đã được các luật sư tư vấn như trường hợp sử dụng đất ở từ trước năm 1980, nhưng chưa có “sổ đỏ” thì khi Nhà nước thu hồi đất có được bồi thường về đất hay không; điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể để người dân được Nhà nước bồi thường về đất ở khi bị thu hồi đất ở…

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, nhằm thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư và đóng góp vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung của Thành phố.

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/doan-luat-su-ha-noi-to-chuc-tuyen-truyen-phap-luat-va-tu-van-tro-giup-phap-ly-138921.html