Đổi mới hình thức, nội dung phát động phong trào thi đua

Với việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, năm 2022, huyện Phúc Thọ đã thực hiện thành công các chỉ tiêu được giao cũng như các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội huyện đã đề ra.

Huyện Phúc Thọ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023. Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, phong trào thi đua trên địa bàn huyện Phúc Thọ diễn ra sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực với sự hưởng ứng, tham gia nhiệt liệt của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã hội, các cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và toàn thể nhân dân trong huyện.

Chính vì thế, năm 2022, huyện Phúc Thọ đã thực hiện thành công các chỉ tiêu thành phố Hà Nội giao cũng như các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội huyện đã đề ra.

Đổi mới hình thức, nội dung phát động phong trào thi đua
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022 được khen thưởng tại Hội nghị.

Trong phát triển kinh tế, các đơn vị đã nỗ lực phấn đấu, thi đua khắc phục các khó khăn, nhất là những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để duy trì và từng bước phục hồi kinh tế. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thực hiện 15.040 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được tăng cường, chất lượng dân số từng bước được cải thiện, dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng cao; công tác phòng, chống dịch được chú trọng, kiểm soát linh hoạt, an toàn, hiệu quả dịch Covid-19. Chất lượng giáo dục – đào tạo các cấp được nâng lên.

Với việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, năm 2022, toàn huyện đã có 1 tập thể đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 8 tập thể được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng “Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc”; 17 tập thể vinh dự nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”… Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã khen thưởng 748 tập thể và 3.218 cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, học tập, lao động, sản xuất và các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn khác của huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Doãn Hoàn – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022.

Để công tác thi đua khen thưởng năm 2023 đạt nhiều kết quả hơn nữa, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong huyện cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành đối với công tác thi đua khen thưởng; đổi mới hình thức, nội dung phát động phong trào thi đua; tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm giữa các đơn vị nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua.

Cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền về mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; nêu gương các điển hình tiên tiến và phổ biến, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong thực tế.

Tại Hội nghị, ông Doãn Trung Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ, đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với quyết tâm toàn huyện đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, trong đó nhấn mạnh một số nội dung về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại một số xã.

Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “3 sạch”, kêu gọi đầu tư về huyện, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, tăng thu ngân sách nhà nước; phát triển sự nghiệp văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục; kịp thời phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, đặc biệt là người lao động trực tiếp.

Mạnh Quân – Thu Huyền