Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với tình hình mới

Mới đây, Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công an thành phố Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có 193 đại biểu đại diện cho gần 2.200 đoàn viên công đoàn trong toàn lực lượng Công an Thành phố.

Đến dự Đại hội có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân.

Nâng tầm vị thế của tổ chức Công đoàn

Đại hội Công đoàn Công an thành phố Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đoàn viên và người lao động trong Công an Thành phố. Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với tình hình mới
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh tế – xã hội; ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động.

Việc triển khai kiện toàn, sắp xếp bộ máy, chia tách, sáp nhập, thay đổi mô hình tổ chức của Bộ Công an, mô hình hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng phần nào cũng tác động nhất định đến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động…

Trước những diễn biến đó, Công đoàn Công an Thành phố đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, thách thức, bám sát chức năng, nhiệm vụ, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với tình hình; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động tạo điểm nhấn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an Thành phố.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với tình hình mới
Các đại biểu dự đại hội

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố và Công đoàn Công an nhân dân, Công đoàn Công an Thành phố đã cùng với các lực lượng nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19; các cấp Công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình; đồng thời tập hợp, vận động đoàn viên tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ, phục vụ tốt công tác chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của ngành Công an và của Công đoàn cấp trên về công tác công đoàn và xây dựng giai cấp công nhân và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an Thành phố.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn đã bổ sung ban chấp hành công đoàn cơ sở phù hợp với tổ chức bộ máy của Công an Thành phố. Trong đó, cơ cấu Chủ tịch Công đoàn cơ sở là Phó bí thư, phó trưởng phòng, phó trưởng Công an cấp huyện phụ trách công tác xây dựng lực lượng… Đây là những nội dung rất đáng ghi nhận trong công tác tham mưu, đề xuất của Công đoàn với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với tình hình mới
Đại hội bỏ phiếu bầu các vị trí Ban Công đoàn Công an Thành phố

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên. Tổ chức và hoạt động công đoàn trong Công an Thành phố đã phát huy được vai trò, chức năng của mình trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Nhờ vậy, vị thế của tổ chức Công đoàn trong Công an Thành phố ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng của Công an Thủ đô.

Ghi nhận những thành tích trong hoạt động, tổ chức Công đoàn các cấp trong Công an Thành phố đã được trao tặng nhiều phần thưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công an nhân dân.

Ra mắt mô hình tổ chức mới

Với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Công an Thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động nhiệm kỳ 2023 – 2028…

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với tình hình mới
Công đoàn Công an thành phố Hà Nội: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã biểu dương những kết quả mà Công đoàn Công an Thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Giao 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, Công đoàn Công an Thành phố cần làm tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên. Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong công tác quản lý đoàn viên và lãnh đạo tổ chức các hoạt động công tác công đoàn, Công đoàn Công an Thành phố cần quan tâm công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức Công đoàn tại các đơn vị có đủ điều kiện hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Công an nhân dân. Tại hội nghị, Ban tổ chức Đại hội đã công bố Quyết định của Giám đốc Công an Thành phố về việc triển khai tổ chức bộ máy của Phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị sau khi tổ chức lại mô hình bộ máy mới, trong đó thành lập Ban Công đoàn trên cơ sở từ cơ quan công đoàn. Theo đó, đồng chí Thượng tá Lương Đức Hải, Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn, giữ chức vụ Trưởng ban Công đoàn; Trung tá Bùi Anh Đức và Trung tá Phạm Văn Tuấn giữ chức vụ Phó trưởng ban Công đoàn.

Minh Phương
https://laodongthudo.vn/doi-moi-noi-dung-phuong-thuc-hoat-dong-thich-ung-voi-tinh-hinh-moi-160114.html