Đổi mới, sáng tạo để thích ứng phát triển

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đáng chú ý, hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển
Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi cơ bản thì hoạt động công đoàn cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đặt mục tiêu đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Với công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhiệm kỳ qua, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận và các ban, ngành chức năng kiểm tra, giám sát 88 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật và chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Qua kiểm tra, LĐLĐ quận đã kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý 18 trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển
LĐLĐ quận Cầu Giấy đã tổ chức và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức cho CNVCLĐ nghiên cứu, tham gia đóng góp 3.500 ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Lao động; Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội.

Công tác thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể được quan tâm và ngày càng nâng cao chất lượng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Với nhiều giải pháp thiết thực, đã có 564 bản Thoả ước lao động tập thể được ký kết, đạt 73% (vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra), tăng so với đầu nhiệm kỳ. Qua phân loại chất lượng, đã có 255 bản Thỏa ước lao động tập thể đạt loại A, B. Đây là một trong những hoạt động có tính đổi mới, chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở, có hiệu quả của LĐLĐ quận Cầu Giấy trong nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của LĐLĐ quận Cầu Giấy. Theo đó, trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19, LĐLĐ quận, bên cạnh công tác tuyên truyền thì còn chủ động dành nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. LĐLĐ quận đã phối hợp Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trên 1.000 trường hợp là các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó “Tổ An toàn Covid-19” và người lao động tại doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn; tuyên truyền, vận động Công đoàn cơ sở đóng góp ủng hộ quỹ vắc xin của quận trên 1 tỷ đồng.

Cùng đó, phối hợp với người sử dụng lao động thăm, tặng quà 5.680 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với số tiền 2.270 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ xã hội, LĐLĐ quận hàng năm nhận nuôi dưỡng thường xuyên 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với mức 3,6 triệu đồng/cháu/năm; hỗ trợ kinh phí “Mái ấm Công đoàn” cho 5 đoàn viên sửa chữa nhà hư hỏng trị giá 120 triệu đồng.

Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển
Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển
Nhiệm kỳ qua, việc phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được LĐLĐ quận Cầu Giấy chú trọng. Theo đó, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội; Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ thành phố Hà Nội; công tác tuyên truyền vận động, phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước được quan tâm, có nhiều biện pháp chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V đề ra.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy, LĐLĐ quận đã chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở để đề xuất các giải pháp thu hút, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn, chú trọng phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đẩy mạnh tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên Công đoàn tháng 5”, vận động phát triển đoàn viên tại các CĐCS khối doanh nghiệp. Theo thống kê, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ quận đã thành lập được 170/157 CĐCS, vượt 108,3% đề ra; kết nạp mới 9.300/8.448 đoàn viên, vượt 110% kế hoạch đề ra. Hàng năm, LĐLĐ quận đều đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS do LĐLĐ Thành phố giao.

Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển
Không chỉ vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Ban Chấp hành CĐCS trong quận đã chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho CNVCLĐ được học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng làm việc, qua đó nâng cao ý thức học tập trình độ của cán bộ đoàn viên, nhiều đồng chí đã tự học tập đạt học vị tiến sỹ, thạc sỹ. Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đã làm tốt việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, đã có 479 đoàn viên, công nhân viên chức lao động vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận đã chủ động, phát huy được sức mạnh đoàn kết trong các lực lượng quần chúng và CNVCLĐ, động viên tính chủ động sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua, đổi mới phương thức hoạt động và nội dung công tác với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn, lấy đoàn viên làm đối tượng hoạt động, bám sát tình hình thực tế, từng bước đáp ứng yêu cầu của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới. Các hoạt động được đoàn viên, người lao động, cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận.

Các cấp Công đoàn quận cũng đã nỗ lực hoàn thành và vượt 11/11 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội V Công đoàn quận. Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của Công đoàn quận, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh trên địa bàn quận trong 5 năm qua”, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển
Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, những năm qua công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, phòng, ban và hệ thống chính trị quận ngày càng đi vào thực chất, phát huy hiệu quả. Điển hình nhất là phát động các phong trào thi đua; sáng kiến – sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, khát khao cống hiến, tài năng và tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và CNVCLĐ trên địa bàn.

Với những hoạt động ngày càng bài bản, sáng tạo, khoa học, tạo sức lan toả tới các đơn vị trong hệ thống Công đoàn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia. Đến nay, LĐLĐ quận Cầu Giấy có 396 CĐCS, với tổng số 23.515 đoàn viên công đoàn. Chính sự lớn mạnh của đội ngũ CNVCLĐ cùng những hoạt động và phong trào thi đua yêu nước do các cấp Công đoàn phát động ngày càng thực chất và hiệu quả, đã khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị; góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển quận Cầu Giấy theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đánh giá: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn các cấp trong quận chuyển biến tích cực cả về nội dung và phương thức hoạt động. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội.

Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển
Với những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, Ban Thường vụ Quận ủy đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn quận quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bố trí lực lượng cán bộ có nhiệt huyết, có trình độ và uy tín cao phụ trách công tác Công đoàn; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS để góp phần hoàn thành tốt vai trò đoàn kết, tập hợp công nhân lao động, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Quận ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, xây dựng lực lượng cán bộ Công đoàn nòng cốt, tinh nhuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là đoàn viên, công nhân, viên chức vào hàng ngũ của Đảng nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”; tập trung chỉ đạo Thỏa ước lao động tập thể để từ đó góp phần tăng cường mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Cầu Giấy sẽ phấn đấu là một trong những “điểm sáng” thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển
Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển
Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã đưa ra 10 chỉ tiêu cụ thể cùng 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để các cấp Công đoàn Quận và đội ngũ CNVCLĐ phấn đấu thực hiện hoàn thành.

Theo đó, các cấp Công đoàn Quận tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ quận Cầu Giấy ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm vụ phát triển của đơn vị cơ sở và quận Cầu Giấy.

Tập trung xây dựng CĐCS vững mạnh; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động của Ban Nữ công các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” gắn với chương trình “Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.

Tăng cường công tác kiểm tra, tập trung vào nội dung chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công đoàn. Đặc biệt, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Công đoàn quận theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển
Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển

Nội dung: Phương Linh | Đồ họa: Đức Hà

Đổi mới, sáng tạo để thích ứng và phát triển (laodongthudo.vn)