Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích người lao động

Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới, sáng tạo, từng bước thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Từ đây, góp phần quan trọng trong thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn, Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng phát triển toàn diện.

Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động
Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động
Thời gian qua, trong bối cảnh mới, các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên luôn bám sát tình hình hoạt động, lao động sản xuất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như đời sống của người lao động. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới hoạt động để chăm lo cho người lao động. Các cấp Công đoàn huyện đã huy động, kêu gọi và được cả hệ thống chính trị huyện cùng chung tay chăm lo cho người lao động.
Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động
Điển hình, tại Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Phú Xuyên, thời gian qua, Công đoàn đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; phối hợp cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đại hội thành viên đề ra. Theo Chủ tịch Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Phú Xuyên Nguyễn Thị Hương Nhài, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Phú Xuyên là tổ chức kinh tế hợp tác với hoạt động kinh doanh là huy động vốn, cho vay thành viên, cung cấp các dịch vụ ngân hàng. Hoạt động của Quỹ tín dụng đã góp phần phát triển kinh tế của các hộ gia đình thành viên, xóa đói giảm nghèo, hạn chế việc cho vay nặng lãi, giúp nhân dân có vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đưa đời sống nhân dân được nâng cao và kinh tế – xã hội ngày càng phát triển.

Trong năm qua, Công đoàn Quỹ tín dụng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công đoàn đã thực hiện theo đúng mục đích và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn đã hoạt động thực sự vì lợi ích của cán bộ, nhân viên, người lao động. Cụ thể, Ban Chấp hành Công đoàn Quỹ đã tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động. Nổi bật là Công đoàn phối hợp với Ban điều hành Quỹ tín dụng tổ chức Hội nghị Người lao động đúng quy định; xây dựng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi cho người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn Quỹ tham gia thực hiện giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, việc nâng lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Chăm lo, quan tâm đến đời sống đoàn viên, người lao động bằng những hoạt động thiết thực như: Tặng 10 suất quà trị giá gần 3 triệu đồng cho con đoàn viên, con người lao động học giỏi; tặng 16 suất quà trị giá gần 2 triệu đồng cho con đoàn viên, con người lao động nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6; tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán; chi quà ngày 30/4-1/5 cho đoàn viên công đoàn; tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân ngày Quốc khánh 2/9…

Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động
Công đoàn phối hợp với Ban điều hành Quỹ tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đóng góp xây dựng Quỹ xã hội, tích cực tham gia đóng góp quỹ Ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác, ủng hộ các tổ chức bảo trợ trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam…

“Những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã động viên và tổ chức cho đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức chính trị trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, nhân viên, đoàn viên trong đơn vị. Công đoàn đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành ngân hàng, vào sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và ổn định chính trị trên địa bàn; góp phần vào phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của huyện”, Chủ tịch Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Phú Xuyên Nguyễn Thị Hương Nhài chia sẻ.

Đánh giá cao hiệu quả hoạt động công đoàn thời gian qua, ông Vũ Đức Chuân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Phú Xuyên, cho biết “Ban Chấp hành Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Phú Xuyên đã rất nhanh nhạy, sáng tạo, cụ thể hóa tất cả các chủ trương, chính sách, hoạt động của Quỹ gắn với đường lối, chủ trương pháp luật. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhân viên. Góp phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Phú Xuyên được như ngày hôm nay”…

Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động
Tương tự, tại Công đoàn xã Hồng Minh, những năm qua, hoạt động công đoàn luôn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Cán bộ, công chức, người lao động luôn duy trì, hoạt động theo nề nếp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đoàn viên công đoàn luôn có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, yên tâm công tác; phát huy tính tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao.

Theo Chủ tịch Công đoàn xã Hồng Minh Trần Hồng Kông, Ban Chấp hành Công đoàn xã luôn đề cao ý thức trách nhiệm tập thể trong điều hành, triển khai thực hiện phong trào, hoạt động; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bám sát điều kiện thực tiễn của cơ sở. Do vậy, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên luôn được quan tâm, tình hình đời sống ổn định. Đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

“Bên cạnh đó, đoàn viên, người lao động cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp Công đoàn phát động. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội… Những hoạt động trên đã góp phần quan trọng trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, xây dựng cơ quan giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, xây dựng xã ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, góp phần tích cực vào hoạt động công đoàn huyện”, Chủ tịch Công đoàn xã Hồng Minh Trần Hồng Kông nhấn mạnh.

Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động
Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động
Những năm qua, việc đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động cũng đã được Công đoàn xã Khai Thái quan tâm, triển khai có hiệu quả. Công đoàn xã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động và đoàn viên công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn xã chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động. Trong đó, chú trọng việc duy trì chế độ họp theo nền nếp; thường xuyên quan tâm việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn xã phối hợp với lãnh đạo cơ quan đề xuất quan tâm đầy đủ các chế độ, chính sách, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ bảo hiểm… của đoàn viên công đoàn, đáp ứng nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn.

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái cũng luôn quan tâm đến việc tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân, phát huy tốt vai trò của đoàn viên công đoàn trong việc tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ của cơ quan trên cương vị công tác được giao…

Có thể thấy, thời gian qua, các hoạt động tích cực từ cơ sở đã góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động huyện Phú Xuyên ngày càng vững mạnh. Được biết, hiện nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên đang trực tiếp quản lý 212 Công đoàn cơ sở với tổng số 6.974 công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 6.956 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực của đoàn viên, người lao động, hoạt động của Công đoàn huyện đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa. Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên đã nỗ lực hoàn thành và vượt 11/11 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết X Công đoàn huyện.

Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động
Công tác phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn được triển khai đồng bộ với việc ký kết và triển khai chương trình phối hợp công tác với các phòng, ngành, chức năng của huyện. Hoạt động chăm lo được đẩy mạnh, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết, Tháng Công nhân; tổ chức “Tết Sum vầy”; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động…

Các cấp Công đoàn huyện đã chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động thông qua việc ứng dụng công nghệ số, Internet và mạng xã hội; hoạt động tuyên truyền được tập trung triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở; nội dung, hình thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phong phú, đa dạng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do LĐLĐ huyện phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.

Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động

Nổi bật, từ đầu năm 2023 đến nay, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động luôn được quan tâm. Các cấp Công đoàn huyện chú trọng thực hiện chủ đề năm “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội. LĐLĐ huyện và các Công đoàn cơ sở giám sát chất lượng bữa ăn ca của người lao động, tổ chức nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên đã vận động đoàn viên, người lao động đóng góp xây dựng Quỹ xã hội năm 2023, tính đến nay có 121 Công đoàn cơ sở tham gia với số tiền 106,6 triệu đồng; ủng hộ các Quỹ từ thiện, nhân đạo. LĐLĐ huyện duy trì, bổ sung vay vốn Quỹ trợ vốn với tổng số tiền trên 4,8 tỷ đồng cho 143 công nhân, viên chức, lao động vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Hướng dẫn Công đoàn cơ sở xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc, đối thoại định kỳ, Thỏa ước lao động tập thể gửi về LĐLĐ huyện theo quy định. LĐLĐ huyện và Công đoàn cơ sở thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với người lao động. Giám sát việc thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ về việc tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023 thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động
Động viên con, em người lao động vượt khó, học giỏi, LĐLĐ huyện đã trao hỗ trợ cho 87 con đoàn viên, con người lao động khối trường học tổng số tiền 43,5 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 94 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ huyện phối hợp với Trường Mầm non Hồng Minh trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Minh Nguyệt có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ huyện cũng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện.
Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động

Nội dung: Kim Tiến | Đồ họa: Đức Hà

Đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động (laodongthudo.vn)