Đời sống nhân dân huyện Mỹ Đức ngày càng được nâng cao

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và sau 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, nhận thức của cấp ủy về vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã có chuyển biến rõ nét; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Mới đây, theo đánh giá của đoàn kiểm tra Thành uỷ Hà Nội, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội” và sau 6 năm Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”, nhận thức của cấp ủy về vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại huyện Mỹ Đức đã có chuyển biến rõ nét.

Qua rà soát, từ năm 2017 đến tháng 8/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa 11 tổ chức cơ sở Đảng vào diện quan tâm củng cố (trong đó có 5 tổ chức cơ sở đảng thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, đôn đốc; 6 tổ chức cơ sở đảng Ban Chỉ đạo của huyện theo dõi, đôn đốc).

Trên cơ sở thực hiện nghiêm 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 15 và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng ban hành các văn bản; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý dứt điểm nhiều việc khó, việc mới, việc phức tạp, nhiệm vụ đột xuất phát sinh trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; coi trọng dân chủ trong Đảng gắn với việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng đối thoại, chất vấn giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân về những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội; an ninh quốc phòng, đời sống dân sinh; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội…

Đời sống nhân dân huyện Mỹ Đức ngày càng được nâng cao
Diện mạo Mỹ Đức ngày càng đổi thay (Ảnh: M.Phương)

Vì vậy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách vượt chỉ tiêu mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp: thu nhập bình quân đầu người đạt 53,9 triệu đồng/người; đời sống nhân dân trên địa bàn huyện được nâng lên.

Huyện hoàn thành xây dựng 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện có 5 tiêu chí đạt và 4 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã có chuyển biến rõ rệt, 10/11 tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm củng cố đã đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15 và nghị quyết 15 các cấp theo dõi, đôn đốc; hệ thống chính trị ngày càng ổn định, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được củng cố và nâng lên rõ rệt, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng thiết thực, cụ thể.

Trong 6 năm thực hiện Chỉ thị 15, UBND huyện đã thực hiện 335 ngày tiếp công dân theo lịch, tiếp 2.724 lượt công dân với tổng số 162 vụ việc. Bên cạnh đó, Huyện ủy – UBND huyện đều thành lập Tổ ứng trực tiếp công dân trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Văn phòng Huyện uỷ, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện… đều phân công cán bộ thực hiện việc tiếp công dân nhằm kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả tổng số lượt tiếp công dân 5.632 lượt với tổng số 216 vụ việc thuộc thẩm quyền.

Qua giải quyết khiếu nại đã trả lại quyền lợi cho 1 công dân 838m2 đất tại xã Thượng Lâm; khôi phục quyền lợi cho 1 công dân 1 suất tái định cư; thu hồi, hủy bỏ 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với lý do ban hành quá thời hiệu xử phạt. Số đơn tố cáo tiếp nhận là 38 đơn, qua giải quyết tố cáo đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật 4 tập thể và kiểm điểm 24 cá nhân; thu hồi tài sản, đất sai phạm đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định…

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, huyện Mỹ Đức đã nghiêm túc, có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong thời gian tới, huyện phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành Thành phố; trên cơ sở ý kiến góp ý của các đồng chí trong Đoàn khảo sát thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc.

Huyện Mỹ Đức tiếp tục tăng cường công tác củng cố xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Cấp ủy đảng, chính quyền phải thực sự coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết giải quyết từng vụ việc, hạn chế khiếu kiện kéo dài phức tạp, tránh nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo tại cơ sở.

Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tăng cường đối thoại giữa các bên, làm rõ đúng, sai; kết luận giải quyết đúng pháp luật, khắc phục uốn nắn kịp thời những tồn tại, kiên quyết xử lý những sai phạm để tạo sự đồng thuận giữa người dân và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, những cơ sở có những tiềm ẩn, biểu hiện phức tạp, mất đoàn kết nội bộ, buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý cán bộ, đảng viên, buông lỏng quản lý sử dụng đất đai… giải quyết ngay từ cơ sở.

N.Quyền – T.Trang