Đổi thay ở những làng quê nông thôn mới

Thời gian qua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… đã trở thành phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, các phong trào cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống nhân dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hiệu quả từ các cuộc vận động

Thôn Làng Kim 1 (xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) có 427 hộ với 1.620 nhân khẩu, người dân trong thôn sinh sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, bà con nhân dân luôn đoàn kết, phát huy tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng thôn dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt.

Đổi thay ở những làng quê nông thôn mới
Diện mạo nhiều miền quê nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp. Ảnh: K.Tiến

Bà Cấn Thị Vân – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Kim 1, cho biết, trong năm 2022, thôn đã triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, các nội dung về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, mừng thọ, lễ hội được thực hiện tốt. Việc triển khai thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn” đã góp phần giúp người dân có ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung.

Tương tự, tại xã Hương Ngải (huyện Thạch Thất), bà Bùi Thị Thưởng – Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 3 (xã Hương Ngải) cho biết, những năm qua, bà con nhân dân ở thôn luôn đoàn kết, phát huy tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng thôn dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt. Công tác xây dựng gia đình văn hóa được mọi người, mọi nhà tham gia hưởng ứng; nhân dân tích cự tham gia trồng hoa, cây xanh ở những nơi công cộng, tham gia vệ sinh môi trường góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thôn “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”…

Bà Phí Thị Tình (người dân thôn 3, xã Hương Ngải) cho biết: Trong những năm qua, thôn 3 nói riêng, xã Hương Ngải nói chung luôn được cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành của huyện Thạch Thất và thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội… Nhờ đó, đời sống của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp… Thời gian tới, cùng với chính quyền địa phương nhân dân thôn 3 tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hương Ngải.

Tương tự, tại huyện Thường Tín, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội huyện ngày càng phát triển. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo phong trào đã chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các phòng, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội triển khai, cụ thể hoá chương trình, kế hoạch hoạt động trong công tác đăng ký các danh hiệu văn hoá. Đồng thời, hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký các danh hiệu gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố văn hoá; các Công đoàn cơ sở đăng ký danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”.

Xây dựng đời sống văn hóa mới

Đặc biệt, các địa phương tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tham gia thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố văn hoá, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Từ đó, làm cho phong trào đã thật sự trở thành một cuộc vận động văn hoá lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua phong trào, các xã, thị trấn, thôn, cụm dân cư, tổ dân phố đã xây dựng đời sống văn hoá vui tươi, lành mạnh, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi, người sa ngã vào tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Phong trào xây dựng làng, thôn, tổ dân phố văn hóa cũng được nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo động lực thúc đẩy kinh phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Từ phong trào này, nhiều cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện đã trở thành gương điển hình trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ và hạnh phúc. Cùng với xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, thì xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được huyện quan tâm thực hiện.

Theo đó, các địa phương đã xóa bỏ nhiều thủ tục lạc hậu, rườm rà; tình trạng ăn uống linh đình giảm nhiều so với những năm trước; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được phát triển mạnh mẽ với hình thức hoạt động phong phú, đa dạng thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; các lễ hội truyền thống được tổ chức đúng quy định, phát huy được bản sắc văn hóa của dân tộc, nhiều trò chơi, trò diễn, văn nghệ dân gian được gìn giữ và duy trì trong các dịp lễ, tết, đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Tiêu biểu, tại khu dân cư thôn Khê Hồi (xã Hà Hồi, huyện Thường Tín) hiện có 672 hộ với hơn 2.300 nhân khẩu. Song song với phát triển kinh tế, nhân dân trong thôn luôn thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện, đóng góp kinh phí, xã hội hoá tu bổ nâng cấp các công trình văn hoá; trồng cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan khang trang. Cùng đó, phong trào đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm, thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng…/.

Các phong trào, cuộc vận động thời gian qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Hà Nội. Qua phong trào đã nâng cao ý thức tự quản ở các khu dân cư, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Kim Tiến