Đối thoại để gỡ vướng thủ tục hành chính

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về công tác cải cách thủ tục hành chính Nhà nước năm 2023, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã tích cực tổ chức các buổi đối thoại, qua đó, kịp thời lắng nghe cũng như tháo gỡ các bất cập, vướng mắc trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Đảm bảo các TTHC được giải quyết đúng thời hạn, chất lượng

Tại quận Hà Đông, ngày 2/12 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Văn Chiến đã chủ trì Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC 6 tháng cuối năm 2023.

Đối thoại để gỡ vướng thủ tục hành chính
Bộ phận Một cửa quận Hà Đông.

Năm 2023, quận Hà Đông đã xây dựng, triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước gồm 7 nhóm nhiệm vụ chính với 29 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu chung là hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc quận đồng bộ, thông suốt, minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả; cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số SIPAS của quận. Đến nay, đã có 24/29 nhiệm vụ được hoàn thành, đạt tỷ lệ trên 85% khối lượng công việc so với kế hoạch.

Hiện, UBND quận đang thực hiện 336/376 TTHC, trong đó số thủ tục rút ngắn thời gian là 190/336, đạt tỷ lệ 56,5%. UBND các phường thực hiện 179/184 TTHC, tỷ lệ trung bình rút ngắn thời gian thực hiện 92,5%. UBND quận đã uỷ quyền 41 thủ tục thuộc thẩm quyền quận cho các phòng chuyên môn. Từ đầu năm đến nay, quận đã tiếp nhận tổng số 32.207 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, trong đó 31.938 hồ sơ đã được giải quyết; 269 hồ sơ đang giải quyết trong thời hạn.

Tại buổi đối thoại, đại diện các phòng chuyên môn của quận đã trả lời các ý kiến và hướng dẫn người dân trình tự, thủ tục giải quyết liên quan đến TTHC tại các lĩnh vực như đất đai, tư pháp hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký quản lý kinh doanh, chính sách đối với người có công và cấp phép xây dựng….

Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Văn Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các phường tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết TTHC đúng quy trình, quy định của pháp luật. Thời gian tới cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo các TTHC được giải quyết đúng thời hạn, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm 100% TTHC được công khai đầy đủ. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định pháp luật.

Đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân

Tại quận Thanh Xuân, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND quận cũng định kỳ tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận về TTHC, giải quyết TTHC. Báo cáo của UBND quận cho thấy, công tác CCHC, kiểm soát TTHC có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật hành chính tiếp tục được siết chặt, thực hiện nghiêm túc; chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa quận và 11 phường được nâng cao.

100% các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình theo quy định. UBND quận cũng thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và niêm yết công khai các thủ tục theo chỉ đạo của Thành phố.

Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến bày tỏ sự hài lòng, đánh giá cao chất lượng giải quyết TTHC ở Bộ phận một cửa của quận Thanh Xuân và tại các phường. Bà Bùi Linh Phương – Công ty TNHH Amway Việt Nam cho biết, nhiều lần đến làm TTHC tại Bộ phận Một cửa của quận, đôi lúc hồ sơ còn vướng, nhưng luôn được cán bộ hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn kịp thời, kết quả giải quyết công việc nhanh.

UBND quận Đống Đa cũng vừa tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC năm 2023. Theo UBND quận, trong thời gian qua, công tác CCHC đã được các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ. Kết quả thực hiện công tác CCHC đã tạo được sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong quá trình thực thi công vụ, góp phần nâng cao trình độ quản lý nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Về kết quả cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua rà soát số TTHC cấp quận là 339 thủ tục, cấp phường là 176 thủ tục. Hiện nay, 100% Bộ phận Một cửa các phường thuộc UBND quận triển khai thực hiện TTHC không chờ. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức, việc tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng quy định; không có phản ánh kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp, người dân các phường trên địa bàn quận Đống Đa đã đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến TTHC, giải quyết TTHC tập trung vào các nhóm vấn đề: Tư pháp – hộ tịch; đăng ký kinh doanh; quy hoạch kiến trúc, giấy phép xây dựng; ứng dụng các phần mềm trong quá trình thực hiện các TTHC. Đại diện phòng ban, chức năng của quận đã trả lời cặn kẽ các câu hỏi của người dân, doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn, qua đối thoại, đa số các ý kiến đều đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn quận đã trách nhiệm trong thực hiện, giải quyết các TTHC. Thời gian tới, các phòng, ban chức năng của quận cũng như các phường sẽ tăng cường công tác trao đổi, đối thoại, lắng nghe các ý kiến từ thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và người dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các TTHC để kịp thời, đáp ứng các quyền lợi, nhu cầu chính đáng của người dân và các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tăng cường nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện công tác cải cách TTHC, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân là mục tiêu phục vụ.

Theo UBND Thành phố, đến nay đã có 632 cơ quan, đơn vị tham gia khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố, đạt tỷ lệ 99,9%. Từ ngày 1/1/2023, toàn Thành phố đã thực hiện cập nhật 10.168.190 văn bản lên Hệ thống; tổ chức trao đổi nội bộ trong Thành phố đạt 2.125.365 văn bản; gửi 13.959 văn bản tới các cơ quan Trung ương qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Phương Thảo

Đối thoại để gỡ vướng thủ tục hành chính (laodongthudo.vn)