Đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ”Hội thổi cơm thi Thị Cấm”

Ngày 13-9, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Hội thổi cơm thi Thị Cấm” và khánh thành tu bổ, tôn tạo đình Thị Cấm, phường Xuân Phương.

  • Đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ''Hội thổi cơm thi Thị Cấm''
Quận Nam Từ Liêm đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Hội thổi cơm thi Thị Cấm”.

Hội thổi cơm Thị Cấm được tổ chức để tưởng nhớ công ơn của tướng quân Phan Tây Nhạc và Hoa Dung – những người đã có công gây dựng làng Thị Cấm. Quy trình thổi cơm ở làng Thị Cấm có 3 phần chính là thi chạy lấy nước, thi kéo lửa và thi thổi cơm.

Ngày 9-3-2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 827/QĐ-BVHTTDL công bố Lễ hội truyền thống – Hội thổi cơm thi Thị Cấm vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cũng tại buổi lễ, quận Nam Từ Liêm đã khánh thành tu bổ, tôn tạo đình Thị Cấm. Theo đó, giai đoạn 2021-2022, UBND quận đã đầu tư ngân sách khoảng hơn 14,9 tỷ đồng để bảo tồn và phát huy giá trị di tích; đồng thời cũng là cơ sở bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hội thổi cơm thi Thị Cấm.

Đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ''Hội thổi cơm thi Thị Cấm''
Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cho biết: Hội thổi cơm thi Thị Cấm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa là niềm từ hào, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân địa phương trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Để tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đề nghị các cơ quan chức năng của quận, phường tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích và Hội thổi cơm thi Thị Cấm theo quy định của Luật Di sản văn hóa, quy chế quản lý di tích và quy tắc ứng xử của UBND thành phố ban hành.

Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền giá trị đặc sắc của lễ hội truyền thống Hội thổi cơm thi Thị Cấm để các tầng lớp nhân dân ngày càng tự hào về loại hình di sản văn hóa riêng có của địa phương, làm giàu có thêm kho tàng văn hóa nhân loại, trở thành động lực và nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh trong xây dựng và phát triển quận Nam Từ Liêm.

Cùng với đó là tăng cường quản lý, bảo vệ, tu bổ, phát huy giá trị các di tích theo quy định. Tiếp tục kiểm kê chi tiết các di vật, hiện vật, đồ thờ ở từng di tích để quản lý chặt chẽ. Bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống mối mọt, vệ sinh môi trường tại di tích.

UBND phường Xuân Phương, Tiểu ban Quản lý di tích và nhân dân địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng có liên quan tiếp tục sưu tầm, tư liệu hóa và tổ chức lễ hội truyền thống hằng năm trang trọng, an toàn, bảo đảm đúng yếu tố gốc của lễ hội.

NHN

Đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ”Hội thổi cơm thi Thị Cấm” (nguoihanoi.com.vn)