Đón nhận Bằng văn hóa di sản phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống “Lễ kết chạ Phú Mỹ – Kiều Mai”

Sáng nay (5/10), Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức Lễ đón nhận Bằng văn hóa di sản phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống “Lễ kết chạ Phú Mỹ – Kiều Mai”, phường Mỹ Đình 2. Dự buổi lễ có các đồng chí: Phó Cục Trưởng Cục Di sản văn hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nông Quốc Thành; Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long khẳng định: Việc tổ chức lễ đón nhận quyết định lễ hội truyền thống “Lễ kết chạ Phú Mỹ – Kiều Mai” phường Mỹ Đình 2 vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia nhằm khơi dậy, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của ông cha; Tôn vinh, gìn giữ và bảo tồn những nét độc đáo của Di sản văn hóa phi vật thể “Lễ kết chạ Phú Mỹ – Kiều Mai”.
Đón nhận Bằng văn hóa di sản phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống “Lễ kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai”
UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức lễ đón nhận Bằng văn hóa di sản phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống “Lễ kết chạ Phú Mỹ – Kiều Mai”.

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cũng cho biết thêm: Giai đoạn 2021-2022, UBND quận đã đầu tư tu bổ, tôn tạo đình Phú Mỹ với ngân sách khoảng hơn 17 tỷ đồng. Đến nay, cơ bản dự án đang đi vào giai đoạn hoàn thành; tạo được niềm vui, sự phấn khởi trong cả hệ thống chính quyền địa phương cũng như nhân dân. Việc thực hiện tu bổ, tôn tạo đình Phú Mỹ là hoạt động thiết thực để bảo tồn và phát huy giá trị di tích; đồng thời cũng là cơ sở bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Lễ kết chạ Phú Mỹ – Kiều Mai”.

Để tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị của lễ hội, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long đề nghị, các ngành chức năng của quận và phường tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân địa phương nhằm nâng cao nhận thức về công tác quản lý bảo vệ, phát huy giá trị các di tích và “Lễ kết chạ Phú Mỹ – Kiều Mai” theo quy định của Luật Di sản văn hóa, quy chế quản lý di tích và quy tắc ứng xử của UBND Thành phố ban hành.

Đón nhận Bằng văn hóa di sản phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống “Lễ kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai”
Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt tăng cường tuyên truyền giá trị đặc sắc của Lễ hội truyền thống “Lễ kết chạ Phú Mỹ – Kiều Mai” để các tầng lớp nhân dân ngày càng tự hào về loại hình di sản văn hóa riêng có của địa phương. Tăng cường quản lý, bảo vệ, tu bổ, phát huy giá trị các di tích theo quy định. Tiếp tục kiểm kê chi tiết các di vật, hiện vật, đồ thờ ở từng di tích để quản lý chặt chẽ.

Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống mối mọt, vệ sinh môi trường tại di tích. Trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, UBND phường, tiểu ban quản lý di tích và nhân dân địa phương thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng có liên quan tiếp tục sưu tầm, tư liệu hóa và tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm và lễ hội lớn (5 năm/1 lần) trang trọng, an toàn, đảm bảo đúng yếu tố gốc của lễ hội truyền thống.

Theo tục truyền, giữa hai thôn Phú Mỹ – Kiều Mai từng có Khoán ước được ký kết ngày 10/4 năm Cảnh Hưng thứ 6 (1745), sau vì rách nát nên được phục dựng lại ngày 1/6 năm Quý Dậu (1933), niên hiệu Bảo Đại. Nội dung khoán ước ghi rõ: Hằng năm, vào ngày 7 tháng Giêng, thôn Kiều Mai sửa lễ hoặc rước Thánh vị đến Phú Mỹ để dự lễ khánh hội tại thôn Phú Mỹ. Ngày 10 tháng hai, thôn Phú Mỹ sửa lễ hoặc rước Thánh vị đến Kiều Mai để dự lễ khánh hội tại thôn Kiều Mai. Ngoài ra, còn quy ước cụ thể về lễ và các nghi thức hành lễ liên quan.

Đón nhận Bằng văn hóa di sản phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống “Lễ kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai”
Quang cảnh buổi lễ.

Đến nay, nhân dân Phú Mỹ – Kiều Mai vẫn duy trì khoán ước này. Trong hương ước của thôn Kiều Mai cũng quy định cụ thể về việc thực hiện Lễ hội kết chạ này theo các quy định của khoán ước đã giao kết. Hội giao hiếu giữa Phú Mỹ – Kiều Mai gắn với việc phụng thờ thành Hoàng của 2 làng. Hiện nay, lễ hội giao hiếu Phú Mỹ – Kiều Mai được tổ chức với quy mô lớn 5 năm 1 lần, các năm khác được tổ chức theo hội lệ…

Ngày 27/5/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1728/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đưa Lễ hội truyền thống – Lễ kết chạ Phú Mỹ – Kiều Mai vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Phương Bùi
https://laodongthudo.vn/don-nhan-bang-van-hoa-di-san-phi-vat-the-quoc-gia-le-hoi-truyen-thong-le-ket-cha-phu-my-kieu-mai-146954.html