Đồng bào công giáo huyện Phúc Thọ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước

Thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, 100% khu dân cư nơi có đồng bào Công giáo sinh sống của huyện Phúc Thọ đều được công nhận đạt danh hiệu “khu dân cư văn hóa”; đời sống kinh tế của đồng bào Công giáo ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên.

Ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) huyện Phúc Thọ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo huyện giai đoạn 2017-2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2027; giới thiệu hiệp thương cử Ban ĐKCG huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027 và suy cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 5 năm qua, thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát động gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ Họ đạo tiên tiến” do Ủy ban ĐKCG Việt Nam thành phố Hà Nội phát động, đồng bào Công giáo huyện đạt được những kết quả đáng phấn khởi, đời sống kinh tế của đồng bào Công giáo ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên, số hộ Công giáo khá, giàu ngày càng tăng.

Đồng bào công giáo huyện Phúc Thọ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
Ban ĐKCG huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Hội nghị

Các nhà thờ được các cấp có thẩm quyền quan tâm tạo điều kiện cùng với sự đóng góp của giáo dân được sửa chữa, xây mới ngày càng khang trang. Đồng bào Công giáo ở các Xứ, Họ của huyện rất nhanh nhạy, phát huy những ngành nghề truyền thống, mở mang các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại, tích cực sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dồn điền đổi thửa, xây mô hình trang trại VAC tăng thu nhập cho gia đình.

Nhiều gương người Công giáo làm kinh tế giỏi đã giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập ổn định từ 7-8 triệu đồng/tháng và tạo doanh thu cho gia đình từ 300 triệu đến trên 1 tỷ đồng/hộ/năm.

Trong phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình công giáo gương mẫu, 100% khu dân cư nơi có đồng bào Công giáo sinh sống của huyện đều đã được công nhận đạt danh hiệu “khu dân cư văn hóa” và thực hiện nghiêm túc các quy ước, hương ước của địa phương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang không tổ chức ăn uống linh đình.

Trong thực hiện xã hội hóa giáo dục, 100% các Xứ, Họ đều có quỹ khuyến học để động viên khen thưởng các em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học hằng năm.

Đồng bào Công giáo huyện Phúc Thọ thuộc Giáo phận Hưng Hóa, Giáo hạt Sơn Tây, hiện có 4 giáo xứ và 26 giáo họ, 1 nhà dòng mến thánh giá Bách Lộc. Số hộ Công giáo là 1.700 hộ với 7.300 nhân khẩu, sinh sống đan xen ở 16 xã trên địa bàn huyện.

Trong lĩnh vực hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện và tham gia các cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”,… đặc biệt trong các đợt bị ảnh hưởng dịch Covid-19, đồng bào Công giáo trong huyện đã làm tròn trách nhiệm con cái của Chúa, luôn yêu thương quan tâm và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, không kể lương và giáo và từ các hoạt động của Hội đoàn, nhóm ve chai, Hội Caritát đã đóng góp những nguồn quỹ để đi thăm tặng quà cho đồng bào các tỉnh thành bạn trong cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG thành phố Hà Nội, và ông Đoàn Tuấn Anh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban ĐKCG huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đồng chí lãnh đạo đề nghị đồng bào Công giáo huyện tiếp tục phát huy tinh thần kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đối với Ban ĐKCG huyện, các đồng chí lãnh đạo đề nghị cần phát huy vai trò, trách nhiệm, luôn bám sát hướng dẫn của Ủy ban ĐKCG Thành phố, phối hợp với các ban, ngành, giáo xứ, họ đạo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh phong trào tới cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh trong đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Ban ĐKCG huyện đã hiệp thương bầu 11 đồng chí vào Ban ĐKCG huyện nhiệm kỳ 2022-2027, tiến hành họp phiên thứ nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Văn Khương làm Trưởng Ban; suy cử 14 đại biểu đi dự đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Thu Huyền – Mạnh Quân
https://laodongthudo.vn/dong-bao-cong-giao-huyen-phuc-tho-tich-cuc-huong-ung-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-143191.html