Đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2023 của Thành phố

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP như kế hoạch đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2023, Thành phố sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh vốn đầu tư công, khơi thông nguồn vốn để doanh nghiệp tiếp cận phục vụ sản xuất – kinh doanh.

Chiều 30/6, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế – xã hội quý II/2023. Chánh Văn phòng, Người phát ngôn UBND Thành phố Trương Việt Dũng chủ trì họp báo, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của Thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 30 điểm cầu quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

GRDP tăng thấp hơn kịch bản đầu năm

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Vũ Duy Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 220.121 tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán, bằng 122,9% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương là 39.769 tỷ đồng, đạt 37,8% dự toán, bằng 126,8% so với cùng kỳ.

Xuất, nhập khẩu suy giảm do ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới; Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 8.084 triệu USD, giảm 2,7% (cùng kỳ tăng 17,1%); Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 17.386 triệu USD, giảm 16,3% (cùng kỳ tăng 24,5%).

Đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2023 của Thành phố
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Vũ Duy Tuấn thông tin về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2023.

Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm 194.656 tỷ đồng, tăng 8,5% (cùng kỳ tăng 8,8%);. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát; Bình quân 6 tháng đầu năm CPI tăng 1,22%, thấp hơn cùng kỳ (tăng 3,25%) và đạt mục tiêu đề ra (dưới 4,5%).

Đáng chú ý, tăng trưởng GRDP được duy trì, tuy nhiên mức tăng thấp hơn cùng kỳ và thấp hơn kịch bản đầu năm. Theo đó, GRDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 5,97%, là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng kép từ sự mất cân đối cung – cầu và tác động chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia…

Du lịch và vận tải hành khách phục hồi mạnh, tổng khách du lịch tăng 42%, khách quốc tế tăng 7 lần. Số lượt hành khách vận chuyển tăng 25,1% (cùng kỳ giảm 20%).

Các ngành kinh tế duy trì phát triển, tuy nhiên một số lĩnh vực có xu hướng tăng chậm lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và vận tải hàng hoá tăng khá, tuy nhiên mức tăng thấp hơn cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,4% (cùng kỳ tăng 13,6%); khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 20,8% (cùng kỳ tăng 30,8%).

Sản xuất công nghiệp, xây dựng duy trì tăng trưởng (3,28%), tuy nhiên mức tăng thấp hơn cùng kỳ (6,31%). Thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm đạt 2.265 triệu USD, dẫn đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022; Doanh nghiệp tiếp tục phát triển với 15.618 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5%…

Đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2023 của Thành phố
UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế – xã hội quý II/2023.

Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10/2023 Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND Thành phố đã trình và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, 13 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (14/14 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện được duyệt); 1 đồ án quy hoạch chi tiết; 2 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch…

Đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nhấn mạnh, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế Thủ đô bị tác động rõ rệt ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023.

“Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2023 là 7,0% thì quý III phải tăng từ 7,54% trở lên, quý IV phải tăng từ 8,23% trở lên. Đây là những nhiệm vụ rất thách thức, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm”, ông Vũ Duy Tuấn cho biết.

Trên cơ sở đó, UBND Thành phố sẽ đảm bảo tăng trưởng ổn định kinh tế Thủ đô, kiểm soát lạm phát; Tiếp tục củng cố, phát huy các động lực tăng trưởng; Kiên định mục tiêu đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đẩy mạnh thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhất là các công trình trọng điểm (đường Vành đai 4; Các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực giáo dục, y tế, tôn tạo di tích…); Đưa kết quả giải ngân thành một tiêu chí để đánh giá thi đua năm 2023…

Thành phố sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, đẩy nhanh công tác lập quy hoạch; nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị và bảo vệ môi trường. Hoàn thành và trình duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Triển khai thực hiện Nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Hoàn thành một số quy hoạch chi tiết khu chung cư cũ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án cải tạo chung cư cũ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất…

 

Ngân Phương
https://laodongthudo.vn/dong-bo-cac-giai-phap-de-dat-muc-tieu-tang-truong-grdp-nam-2023-cua-thanh-pho-157720.html