Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều nay (22/7), tại kỳ họp thứ tám, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Dự kỳ họp về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Vũ Minh Tuấn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Bùi Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Cùng các đồng chí lãnh đạo UBND Thành phố; sở, ban, ngành của Thành phố, các đại biểu HĐND Thành phố…

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND Thành phố

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương về công tác nhân sự chủ chốt của thành phố Hà Nội, vừa qua, Bộ Chính trị đã có Quyết định về việc điều động, phân công, giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Thành ủy để bầu Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã họp và ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Nghị định của Chính phủ; trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề – kỳ họp thứ 8 để thực hiện công tác nhân sự, bầu cử chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Trong quá trình chuẩn bị, công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đã được các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Thành phố thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy trình, quy định.

“Với ý nghĩa quan trọng của kỳ họp, thay mặt chủ tọa, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu cử chức danh Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để cùng tập thể UBND Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thành phố, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Các đồng chí Thường trực Thành uỷ tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết: Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị đã khẳng định “Thủ đô Hà Nội là Trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước”, Hà Nội còn là Thủ đô của lương tri và phẩm giá, nơi hội tụ tinh hoa của đất trời, nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi.

Trước lịch sử ngàn năm văn hiến, với quy mô và tầm vóc vĩ đại của Thủ đô, chúng ta – trong đó có tôi thấy mình nhỏ bé, nhưng nhận thức được nhiệm vụ được giao là to lớn. Vì thế, với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND Thành phố, tôi nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác; nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thủ đô; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí Ủy viên UBND Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, 10 Chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết của HĐND Thành phố. Đặc biệt là tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Trong đó, ưu tiên tạo đột phá trên 03 lĩnh vực:

Thứ nhất, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô. Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị. Thứ ba, Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh

“Trên cương vị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tôi sẽ gìn giữ và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của Thủ đô qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; từng bước thực hiện mục tiêu để Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển Vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; là thành phố kết nối toàn cầu; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn diện, đặc sắc và hài hòa, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới – để Thủ đô Hà Nội thực sự trở thành một thành phố đáng sống”, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Tân Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại kỳ họp

Tân Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu, để thực hiện mục tiêu trên, hệ thống chính quyền Thành phố phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Thành phố đến cơ sở. Tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng; kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; nhất là việc cá thể hóa trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan hành chính của Thành phố. Mục tiêu quan trọng trước mắt để mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động điều hành của Chính quyền Thành phố – Thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Trần Vũ
https://laodongthudo.vn/dong-chi-tran-sy-thanh-duoc-bau-lam-chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-143494.html