Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó khăn sau đại dịch Covid-19

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc và sự hướng dẫn tận tình của Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, Công đoàn Công ty Cổ phần Daeha – Khách sạn Hà Nội Daewoo đã đồng hành cùng chuyên môn vượt khó khăn do đại dịch Covid-19, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều ngành nghề, đặc biệt là ngành du lịch, khách sạn nói chung và khách sạn Hà Nội Daewoo nói riêng cũng gặp vô vàn khó khăn, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng do phải đóng cửa vì giãn cách xã hội dẫn đến đời sống của người lao động cũng sụt giảm theo. Hiện tại, khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, công việc kinh doanh bắt đầu được mở cửa trở lại thì thị trường lao động lại có nhiều biến động về nhân sự, lượng khách hàng đến sử dụng dịch vụ chưa nhiều…
Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó khăn sau đại dịch Covid-19
Công đoàn Công ty Cổ phần Daeha – Khách sạn Hà Nội Daewoo là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, bao gồm 8 Công đoàn bộ phận với hơn 500 đoàn viên.

Công đoàn Công ty Cổ phần Daeha – Khách sạn Hà Nội Daewoo là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, bao gồm 8 Công đoàn bộ phận với hơn 500 đoàn viên. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc và sự hướng dẫn tận tình của Liên đoàn Lao động quận, Công đoàn Công ty đã đồng hành cùng chuyên môn vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19; tham mưu chiến lược sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ khách hàng; thực hiện tốt chế độ, chính sách giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Cùng đó, Công đoàn cũng phối hợp với lãnh đạo Công ty đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người lao động; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh với số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, xác định việc chăm lo lợi ích, tạo điều kiện giúp đoàn viên, người lao động được đảm bảo phúc lợi tốt hơn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, không những đảm bảo tính đặc trưng của tổ chức Công đoàn mà còn tạo sự khích lệ rất lớn đối trong công tác thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Công đoàn đã tham mưu, đề xuất với Nhân sự và Ban Giám đốc xem xét tăng lương, quan tâm chăm sóc đến đời sống của toàn thể người lao động trong Công ty.

T.P