Đợt phim kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đợt phim trên phạm vi toàn quốc từ ngày 3 đến 16-2-2024.

img_7647.jpg

Phim “Thầu Chín ở Xiêm” về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chiếu đợt này.

Có 5 phim được chọn chiếu trong đợt này, gồm phim truyện “Thầu Chín ở Xiêm” về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Hãng Phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất; phim tài liệu “Hà Nội, Thủ đô văn hiến” do Công ty TNHH HDA Phim sản xuất, phim tài liệu “Đường đến WTO” do Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất; phim hoạt hình “Khoảng trời mơ ước” và “Đinh Tiên Hoàng đế” do Hãng Phim hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Hãng Phim Hội Điện ảnh Việt Nam, Công ty TNHH HDA Phim, Công ty TNHH MTV Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương, Công ty cổ phần Hãng Phim hoạt hình Việt Nam; cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt chiếu phim miễn phí cho khán giả.

An Nhi

Đợt phim kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn (hanoimoi.vn)