Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô: Quyết liệt, linh hoạt trong giải phóng mặt bằng

Sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị đang góp phần đảm bảo dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được triển khai đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt trong đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đang ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật.

Dân vận đi trước

Những ngày qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức nhiều hội nghị đối thoại nhằm thông báo chủ trương, kế hoạch thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Tại các buổi đối thoại, những hộ dân có đất và mộ chí nằm trong chỉ giới thu hồi đất phục vụ dự án đã được phổ biến các văn bản pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, lộ trình thực hiện và các bước tiến hành.

Điểm được nhấn mạnh để dự án sớm được triển khai chính là công tác GPMB trong đó có các chi tiết về khoản bồi thường đối với đất nông nghiệp bị thu hồi; các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp, di chuyển mộ chí trong vùng dự án; mức giá cụ thể đối với từng khoản bồi thường, hỗ trợ…

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Quyết liệt, linh hoạt trong giải phóng mặt bằng
Người dân huyện Hoài Đức nhận hỗ trợ bồi thường GPMB đường Vành đai 4.

Là đơn vị đầu tiên của Thành phố thực hiện công tác chi trả bồi thường GPMB diện tích đất phục vụ dự án đường Vành đai 4, ông Đỗ Văn Toàn – Chủ tịch UBND xã Song Phương, cho biết, trên địa bàn xã có 52,4ha trong đó 41,8ha đất nông nghiệp cần GPMB, số còn lại là đất phi nông nghiệp, đường giao thông, kênh mương, thủy lợi nội đồng. Số hộ bị thu hồi đất khoảng 1.100 hộ. Cho đến nay, toàn bộ 29/29 ngôi mộ phải di dời đã được các hộ dân di chuyển; 210 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng đợt 1 với số tiền bồi thường hỗ trợ là 66,7 tỷ đồng. Công tác chi trả đảm bảo an toàn, hiệu quả.

“Đợt 2 với phần diện tích trong chỉ giới thu hồi đất khoảng 30ha tại nút giao Đại lộ Thăng Long có 650 hộ bị ảnh hưởng thì cũng đã có đến 585 hộ đã cung cấp hồ sơ”, lãnh đạo xã Song Phương cho biết thêm.

Ngay sau khi có chủ trương thực hiện dự án đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyện, cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Hoài Đức đã tích cực, chủ động tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp bách của việc triển khai Dự án, nhất là đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất trong diện phải thu hồi GPMB đồng tình và thực hiện nghiêm chủ trương, quyết định thu hồi đất, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi theo quy định và đặc thù của Dự án.

Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng như: Bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử; tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; trên internet, các trang mạng xã hội; thông qua các hội nghị sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, đoàn thể, hội nghị thường kỳ, chuyên đề; pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi, và một số cơ quan báo chí, truyền hình của Thủ đô… Tuyên truyền đăng tải, đưa tin bài quá trình triển khai của Ban chỉ đạo huyện về thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 4 trên: Trang fanpage Hoài Đức Quê ta; ứng dụng Zalo Chính quyền điện tử và hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở… Kết quả tổ chức được trên 70 hội nghị, buổi tuyên truyền, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội cho gần 11.500 cán bộ, hội viên các đoàn thể trên địa bàn.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên hầu hết người dân đều đồng thuận và ủng hộ dự án. Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt phương án hỗ trợ di chuyển mộ chí của 453 hộ trên địa bàn 9 xã với tổng số tiền 13,5 tỷ đồng, đã tổ chức chi trả 10 tỷ đồng, có 741 ngôi mộ đã di chuyển. Huyện cũng đã thực hiện chi trả hỗ trợ bồi thường, GPMB tại 2 xã Song Phương và Minh Khai với tổng số tiền trên 121 tỷ đồng, trong đó xã Song Phương là đơn vị đầu tiên của toàn tuyến chi trả bồi thường hồ trợ GPMB tới người dân.

Cơ chế linh hoạt, phù hợp

Theo kế hoạch, dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô sẽ được khởi công vào quý II/2023, hoàn thành vào năm 2026. Để hoàn thành đúng tiến độ, dự án phải thực hiện khối lượng lớn về công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB, bố trí tái định cư, di chuyển các công trình hạ tầng và di chuyển mồ mả. Ngoài ra công tác lập quy hoạch, chỉ giới, cắm mốc, khảo sát thiết kế, lập dự án đầu tư và triển khai thực hiện các gói thầu cũng đều đang được tiến hành khẩn trương dưới sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời của các cấp, các ngành, các đơn vị.

Trong đó, để đảm bảo tiến độ GPMB, UBND thành phố Hà Nội quyết định bổ sung một số cơ chế, chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 4. Cụ thể, đối với trường hợp sử dụng đất lưu không, đất do UBND xã, phường quản lý, đất do hợp tác xã quản lý (có nguồn gốc là đất nông nghiệp, các hộ dân đã xây dựng nhà để ở hoặc kinh doanh ổn định, căn cứ mục đích sử dụng đất tại thời điểm thu hồi để xem xét hỗ trợ khác bằng 30% (đối với trường hợp chuyển đổi trước ngày 15/10/1993) và 20% (đối với trường hợp chuyển đổi từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004) đơn giá đất ở hoặc đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí theo giá quy đinh.

Đối với hỗ trợ đất nông nghiệp, Thành phố sẽ hỗ trợ khác bằng mức chênh lệch chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm giữa thửa đất nông nghiệp có đặc điểm tương đồng về vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện xã hội với thửa đất nông nghiệp liền kề. Với đất nông nghiệp vườn, ao liền kề thửa đất ở không được công nhận là đất ở, ngoài việc được bồi thường theo giá đất của loại đất tại vị trí theo đúng quy định, Thành phố hỗ trợ khác bằng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Tổng diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai năm 2013.

Thành phố chấp thuận hỗ trợ khác đối với công trình xây dựng trên đất là nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt thiết yếu, gồm: Bếp, giếng, nhà vệ sinh, nhà tắm, sân, cổng, đường vào nhà, rãnh, chuồng trại chăn nuôi, tường rào bao quanh thửa đất của hộ gia đình xây dựng trên diện tích đất không được công nhận là đất ở. Việc áp dụng chính sách hỗ trợ khác nói trên phải đảm bảo điều kiện người dân ăn ở, sinh hoạt, số khẩu, số hộ thực tiễn tại thửa đất bị thu hồi. Về hỗ trợ di chuyển mộ, để động viên người sử dụng đất khi bị thu hồi đất di chuyển mộ sớm, đáp ứng tiến độ dự án, ngoài được bồi thường, hỗ trợ theo quy định, UBND Thành phố hỗ trợ với mức 2 triệu đồng/ngôi mộ cho trường hợp di chuyển mộ để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ./.

Để đảm bảo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng từ đó góp phần đảm bảo đúng tiến độ dự án, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện chỉ đạo xử lý, giải quyết khẩn trương, kịp thời các hồ sơ, văn bản, công việc liên đến dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô (giải quyết các hồ sơ, văn bản gửi đến liên quan đến dự án trong thời gian 24 giờ đến 48 giờ; khi phát hành các văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan có đóng dấu hỏa tốc) để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
Tuấn Dũng