Đường phố trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Sáng 29 Tết, nhiều con đường, góc phố, ngõ trên địa bàn quận Đống Đa đã được trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận ở một số tuyến phố.

Đường phố trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Đường phố trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Đường phố trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Đường phố trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Nhiều đường, phố lớn cờ đỏ trên khắp các tuyến đường.
Đường phố trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Đường phố trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Đường phố trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Đường phố trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Đường phố trang hoàng rực rỡ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Ngõ nhỏ, phố nhỏ cũng rực rỡ cờ hoa chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

 

H.D