Gần 2.000 cán bộ được tập huấn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình vừa phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức lớp tập huấn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu tại 14 phường với gần 2.000 người tham dự.

Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ Lê Thị Hoa (giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Hành chính quốc gia) đã truyền đạt, trao đổi những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; phân tích những điểm mới của Luật so với các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ trước đây; đồng thời cung cấp những thông tin, dẫn chứng cụ thể về phương thức thực hiện quy chế dân chủ trong tình hình hiện nay.
Gần 2.000 cán bộ được tập huấn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Công Thành phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ tư, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, gồm 6 chương, 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật là nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng để Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật về dân chủ nói chung, dân chủ ở cơ sở nói riêng, từ đó góp phần hoàn thiện các thiết chế về dân chủ.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Công Thành đề nghị, những kiến thức, nội dung tiếp thu tại lớp tấp huấn sẽ được cán bộ các cấp trên địa bàn vận dụng sáng tạo, phù hợp, hiệu quả với từng cơ quan, đơn vị và từng vị trí công tác; qua đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Sau lớp tập huấn, Thường trực Quận ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn quận khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án liên quan việc phát huy dân chủ, huy động nội lực trong nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Từ đó đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng quận Ba Đình ổn định, bình yên, phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

T.P
https://laodongthudo.vn/gan-2000-can-bo-duoc-tap-huan-ve-luat-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-159761.html