Gắn công tác dân vận với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Chiều 30/8, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Sau 10 năm thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, quận Hoàn Kiếm đã chủ động ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận được nâng lên.
Gắn công tác dân vận với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW

Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác dân vận được xác định rõ và phân công cụ thể; Công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện. Phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua, cuộc vận động được phát động rộng khắp, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều bài tham luận về việc nâng cao hiệu quả của hoạt động tiếp xúc, đối thoại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về thực thi pháp luật và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đinh Văn Khoá đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của quận Hoàn Kiếm trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW và 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW.

Đồng chí Đinh Văn Khoá cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

Gắn công tác dân vận với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Đinh Văn Khoá đề nghị quận Hoàn Kiếm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương, Thành phố về công tác dân vận, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khẳng định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội từ quận đến cơ sở trong tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác dân vận.

Gắn công tác dân vận với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
Đại biểu tham dự hội nghị

Chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện tốt “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác dân vận, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang…

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong hệ thống chính trị; Tổ chức tốt “Ngày hội dân vận khéo” vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng nhằm biểu dương các mô hình, điển hình trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn quận.

Trần Vũ
https://laodongthudo.vn/gan-cong-tac-dan-van-voi-thuc-hien-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-159860.html