Gia Lâm: Cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng huyện trở thành quận

Thời gian qua, huyện Gia Lâm đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường theo kế hoạch. Hiện huyện đã cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng huyện trở thành quận để trình các cấp có thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Lâm khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.
Gia Lâm: Cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng huyện trở thành quận
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết: Trong thời gian qua, huyện Gia Lâm đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường theo kế hoạch. Đến nay, huyện đã có 7 xã được Thành phố công nhận xã Nông thôn mới nâng cao, 11 xã đang hoàn thiện xã Nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; huyện đang tập trung và cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng huyện trở thành quận để trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và đầu tư xây dựng huyện thành quận theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đối với các tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt, trong đó cần tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo Kế hoạch Đầu tư công năm 2023, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Gia Lâm: Cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng huyện trở thành quận
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền thông tin tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND huyện xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Gia Lâm (đợt 1); thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Phú Thị giai đoạn 2, tỷ lệ 1/500; thông qua nội quy kỳ họp HĐND huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đây là Nghị quyết trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Đề án số 15-ĐA/TU và của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Kế hoạch số 88-KH/HU, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, nhất là hoạt động kỳ họp HĐND huyện. Đây là các nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian tới, đó là xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã, thị trấn thành phường và việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của huyện trong thời gian tiếp theo.

Gia Lâm: Cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng huyện trở thành quận
Quang cảnh Kỳ họp.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện, HĐND huyện trình bày các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND huyện, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Gia Lâm (đợt 1); đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Phú Thị giai đoạn 2, tỷ lệ 1/500; Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo quy định…

Về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh và cho ý kiến chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền thông tin: UBND huyện Gia Lâm đã phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, tổng mức đầu tư dự kiến 337,075 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ 125,893 tỷ đồng, ngân sách huyện 211,182 tỷ đồng; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 9 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến sau điều chỉnh 801,199 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố 15 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện 786,199 tỷ đồng, tổng mức đầu tư tăng thêm 42,710 tỷ đồng…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Kỳ họp. Tiếp đó, ngay sau Kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện.

P.Diệp
https://laodongthudo.vn/gia-lam-co-ban-hoan-thanh-de-an-xay-dung-huyen-tro-thanh-quan-156628.html