Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa khu phố cổ Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa của Thủ đô; là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa phố cổ… là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Thực hiện Quy tắc ứng xử gắn với 5 tiêu chí ứng xử của người dân khu phố cổ

Sáng ngày 16/8, Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2023 do Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại đền Hoả Thần, phường Cửa Đông và UBND quận Hoàn Kiếm.

0(2).jpg
Đoàn dâng hương tại đền Hoả Thần

Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng việc thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của Thành phố cũng chính là góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quận. Ngay sau khi Thành phố ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm đã xây dựng ban hành nhiều Kế hoạch nhằm triển thực hiện hiện có hiệu 02 bộ Quy tắc ứng xử. Bên cạnh đó, quận tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến 02 bộ Quy tắc ứng xử tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”; từng bước xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực văn hóa trong lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức tại nơi công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

3(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn báo cáo với Đoàn kiểm tra

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, quận đã xây dựng kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 12/7/2023 về việc Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2023 với các tiêu chí người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh, các tiêu chí trong 02 bộ quy tắc ứng xử gắn với 5 tiêu chí ứng xử của người dân khu phố cổ thành những quy định, quy ước, nội quy tại tổ dân phố, nơi công cộng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống, ứng xử, giao tiếp của người dân. Đặc biệt, Thành phố đã chọn quận Hoàn Kiếm là đơn vị làm điểm mô hình Tiểu thương khu phổ cổ thân thiện với du khách, không chèo kéo, tăng giá, ép du khách sử dụng dịch vụ.

Theo báo cáo, định kỳ 1 năm 2 lần, quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các phường về công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; UBND quận luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là hoạt động kiểm tra công vụ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị thuộc quận; thành lập 06 tổ kiểm tra công vụ; trong năm 2021: đã kiểm tra 59 lượt, năm 2022 là 92 lượt/35 đơn vị trong 06 tháng đầu năm 2023 đã tiến hành kiểm tra 36 đơn vị với 51 lượt kiểm tra. Bên cạnh đó, hàng tuần, đều có văn bản của Ban chỉ đạo quận đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương những phường làm tốt, phê bình những nơi còn tồn tại để kịp thời có biện pháp khắc phục

Đơn vị dẫn đầu Thành phố về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra Trần Thị Vân Anh đánh giá cao việc áp dụng nền tảng số trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn quận. Hiện nay, quận Hoàn Kiếm đang đứng vị trí số 1 về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là minh chứng sinh động nhất, thể hiện thành tựu ấn tượng trong nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính phục vụ nhân dân trên địa bàn quận. Với vị trí là quận “trái tim” của Thủ đô, đồng chí Trần Thị Vân Anh mong muốn, quận Hoàn khắc phục hạn chế, tồn tại để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; bổ sung cây xanh tại hành lang và trong các phòng, sắp xếp các phòng làm ngăn nắp, gọn gàng đảm bảo tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

00.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra Trần Thị Vân Anh phát biểu tại buổi làm việc

Ghi nhận của Đoàn kiểm tra tại Bộ phận Một cửa của quận Hoàn Kiếm, cán bộ, công chức đều chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hiệu quả; trang phục công sở đảm bảo theo quy định; tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hoá thân thiện, văn minh nơi công sở; giao tiếp với công dân bằng thái độ tận tình, trách nhiệm, không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho công dân.

2.jpg
Phó Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình Nguyễn Thị Việt Hà trải nghiệm ứng dụng bộ Quy tắc xử được cài trên máy tính tại Bộ phận một cửa phường Cửa Đông

Theo báo cáo của phường Cửa Đông, phường đã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, việc ký Bản cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng được tổ chức lồng ghép cùng cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Tại các tổ dân phố, nhân dân cam kết thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng thông qua quy ước của tổ dân phố. Việc triển khai thực hiện có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân nhằm xây dựng ý thức, nét đẹp văn hoá cho mỗi người dân để từ đó từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hoá, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng Phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm hiện đại và phát triển bền vững.

6.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hoá và thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh  và Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng kiểm tra tại Bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm

Qua kiểm tra thực tế, thông qua việc ghi nhận ý kiến của người dân tại bộ phận Một cửa của phường Cửa Đông, cho thấy sự hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức tăng lên rõ rệt. Với diện tích khá chật, tuy nhiên Bộ phận một cửa của phường Cửa Đông ngăn nắp, gọn gàng. Đặc biệt, UBND phường đã có cách làm sáng tạo trong phổ biến nội dung Quy tắc ứng xử tới cán bộ và công dân thông qua việc cài đặt bộ Quy tắc ứng xử trên máy tính cá nhân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và cài đặt tại máy tính ở Bộ phận một cửa để công dân có thể tiếp cận với Quy tắc ứng xử mỗi khi đến phường giao dịch.

Tại đền Hoả Thần, Quy tắc ứng xử được niêm yết đầy đủ, vị trí dễ quan sát. Hôm nay là ngày Mồng 1, lượng người đến lễ khá đông, song vẫn đảm bảo an ninh trật tự, không trí thanh tịnh, trang nghiêm nơi thờ tự; trang phục lịch sự, không có các hoạt động mê tín dị đoan.

Phó Giám Sở Nội vụ Định Mạnh Hùng cho biết, đây là lần đầu tiên đến đền Hoả Thần, song đồng chí cảm nhận rõ rệt được sự linh thiêng, trang nghiêm, đẹp và bình yên nơi đây. Đồng chí mong rằng, UBNQ quận tiếp tục nhân rộng mô hình của đền Hoả Thần tới các khu di tích lịch sử, đình, đền, chùa… khác trên địa bàn quận.

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng lưu ý quận Hoàn Kiếm cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ, kiểm tra chéo giữa các bộ phận, phòng ban; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nơi công sở; chú ý đến công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định.

4(1).jpg
Phó Giám Sở Nội vụ Định Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trường học, 18 phường trong thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử nhằm xây dựng hình thành những chuẩn mực văn hóa; góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân khu phố cổ, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh theo hướng phát triển toàn diện./.

Ly Ly

https://nguoihanoi.vn/giu-gin-va-phat-huy-truyen-thong-van-hoa-khu-pho-co-ha-noi-74976.html