Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác phối hợp với chuyên môn, Công đoàn khối giáo dục huyện Thanh Trì đã đẩy mạnh được các phong trào thi đua, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp nhà trường và công đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của ngành.

Là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, nhiều năm qua, Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển đã gặt hái được nhiều thành tích trong hoạt động phong trào. Đó là nhờ sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa Công đoàn và Nhà trường. Các hoạt động đã thực sự đem lại niềm vui, sự phấn khởi, sự đoàn kết gắn bó cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Từ đó khối đoàn kết trong nhà trường ngày càng tốt hơn, công tác chuyên môn được khởi sắc.
Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Bà Phạm Thị Tuyết – Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển cho biết: “Hàng năm, Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu xây dựng qui chế thi đua khen thưởng để khích lệ thi đua và là căn cứ để bình xét các danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, lao động giỏi cấp trường; xếp loại công chức, viên chức cuối năm và cơ sở để thưởng cuối năm”

Kết quả phối hợp được minh chứng bằng hàng loạt các thành tích mà trường đã đạt được trong các năm qua. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều tổ chức cá nhân được khen thưởng như: Tập thể Nhà trường 3 năm được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Công đoàn được tặng Cờ Thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội năm 2022; 3 đồng chí được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 8 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện; 1 đồng chí đạt giải Nhì Hội thi Giáo viên giỏi cấp Thành phố; 35 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 đồng chí được tặng danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo;…

Cũng là một trong những Công đoàn cơ sở có sự phối hợp tích cực với chuyên môn trong khối giáo dục tại huyện Thanh Trì, Công đoàn Trường Tiểu học Tam Hiệp cũng phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong phong trào thi đua, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của cán bộ, giáo viên, nhân viên trên các lĩnh vực công tác xã hội, gia đình.

Bà Ngô Thị Luyến – Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Tam Hiệp cho biết, trong 5 năm vừa qua, Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức nhiều phong trào thi đua, từ đó, đã có hơn 60 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, 26 sáng kiến cấp huyện và 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố do đoàn viên Công đoàn làm chủ. Cùng với đó, các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được Nhà trường và Công đoàn phối hợp tổ chức, tạo tinh thần phấn khởi, gắn bó, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công tác. Đặc biệt, trong 5 năm qua có trên 80% lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” cấp cơ sở và 5 cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ được Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì biểu dương.

Theo bà Phạm Thị Vân Anh – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì, đầu mỗi nhiệm kỳ và đầu các năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động. Trong đó, chỉ đạo cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu và Công đoàn các nhà trường chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhà giáo, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua diễn ra thiết thực, hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chú trọng đến sự phù hợp giữa nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động tạo ra sự sinh động, đa dạng và hấp dẫn, gắn với các hoạt động bề nổi như văn hóa, thể dục thể thao, các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa của đất nước, dân tộc, của Đảng; gắn với ngày truyền thống, ngày kỷ niệm hoặc sự kiện lớn của ngành, địa phương và huyện.

“Có thể nói, công tác phối hợp giữa Công đoàn và nhà trường trong việc tổ chức các phong trào thi đua nhiều năm gần đây là sự phối kết hợp nhịp nhàng, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp chính quyền và Công đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, bà Phạm Thị Vân Anh cho biết.

Chính nhờ công tác phối hợp nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, trong nhiệm kỳ qua, riêng khối giáo dục tại huyện Thanh Trì đã có 2 tập thể và 4 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 10 tập thể và 20 cá nhân được Liên đoàn Lao động Thành phố khen thưởng; 46 tập thể và 96 cá nhân được Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì khen thưởng. Những kết quả đáng khích lệ đó sẽ tạo thêm động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu thi đua trong các năm học tới.

Ghi nhận hiệu quả phối hợp giữa Công đoàn và nhà trường, ông Nguyễn Danh Huy – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì nhấn mạnh: “Hoạt động công đoàn khối giáo dục tiếp tục được duy trì, có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, vận động cán bộ và giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu và ứng dụng khoa học, tổ chức các buổi hội diễn văn nghệ, các giải thi đấu thể thao, giao lưu trao đổi kinh nghiệm; chăm lo, bảo vệ quyền lợi và quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường nói riêng và của ngành giáo dục huyện nói chung”.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã tổng kết đánh giá hoạt động Công đoàn khối giáo dục, biểu dương vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc. Trong 5 năm qua đã có 185 đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu Nhà giáo tâm huyết sáng tạo.

Bảo Thoa
https://laodongthudo.vn/gop-phan-nang-cao-chat-luong-dao-tao-158498-158498.html