Góp phần thực thi văn hóa công vụ

Chỉ thị 24-CT/TU “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố” của Thành ủy Hà Nội thể hiện quyết tâm trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó, việc thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử là một trong những giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô.

Hết việc chứ không hết giờ

Chia sẻ về việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử, bà Lê Thị Huyền Trang – Phó Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin quận Bắc Từ Liêm cho biết, hằng năm, quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền, quán triệt 2 bộ Quy tắc ứng xử trong cơ quan đến 100% cán bộ, công chức viên chức, người lao động. Theo đó, thực hiện niêm yết đầy đủ, công khai 2 bộ Quy tắc ứng xử tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc quận; niêm yết Mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, thiết kế mẫu để bàn làm việc về nội dung 2 bộ Quy tắc ứng xử thuộc quận và 13 phường; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đưa nội dung quy tắc ứng xử vào tiêu chí đánh giá phân loại A, B, C của cán bộ công chức hàng tháng.

Góp phần thực thi văn hóa công vụ
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiểm tra việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện Đông Anh.

“Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Bắc Từ Liêm cũng đổi mới trong phong cách làm việc “hết việc chứ không hết giờ”; không để lỡ việc của người dân và tổ chức; tiếp tục xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh công sở. Đặc biệt, việc đánh giá kết quả công việc hằng tháng đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người lao động quận Bắc Từ Liêm về cả 2 tiêu chí: Tiến độ thời gian và chất lượng tham mưu giải quyết công việc”.

Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của quận Bắc Từ Liêm luôn đạt trên 99%. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%, trong đó tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà luôn đạt từ 94% – 100%. Nhiều cán bộ, công chức quận Bắc Từ Liêm đã được tổ chức, công dân đánh giá và khen ngợi thể hiện trong sổ góp ý cũng như trong Phiếu khảo sát đánh giá về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính, được Thành phố khen thưởng gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt.

Còn Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đông Anh Đặng Quang Sơn thông tin, huyện Đông Anh đang chuẩn bị đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công nhận quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, vì vậy việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử và Đề án văn hoá công vụ được thực hiện quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, sâu rộng. Trong đó, sự chung tay, đoàn kết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền là vô cùng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Đông Anh “Kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện”, một Đông Anh giàu bản sắc văn hoá, một thành phố hiện đại, thông minh bên bờ Bắc sông Hồng.

Huyện Đông Anh cũng tiếp tục nhân rộng các mô hình quy tắc ứng xử; tăng nguồn lực, hỗ trợ kinh phí trong triển khai thực hiện các nội dung và duy trì các mô hình Quy tắc ứng xử. Đặc biệt, tiếp tục đưa nội dung đánh giá thực hiện Quy tắc ứng xử vào chương trình sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ; gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực không phù hợp với thuần phong mỹ tục; phê phán những hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, văn hóa công vụ…

Góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ được Thành phố đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiều nhiệm kỳ, là 1 trong 3 nội hàm quan trọng để thực hiện Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025” với các chuẩn mực định hướng cơ bản, trong đó nhấn mạnh đến phấn đấu xây dựng thành phố Hà Nội tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa, văn minh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đánh giá, qua hơn 6 năm thực hiện các Quy tắc ứng xử và 4 năm thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô kỷ cương – trách nhiệm – tận tình – thân thiện. Qua đó, định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân trong gia đình và xã hội; góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thông qua việc triển khai 2 bộ Quy tắc ứng xử, xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay, nhiều gương cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong thực hiện Quy tắc ứng xử, được Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp tôn vinh, biểu dương, khen thưởng.

Không thể phủ nhận việc đẩy mạnh phong trào nâng cao chất lượng thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử là một trong những giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, tập trung bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hoạt động công vụ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, giờ giấc làm việc… góp phần tạo niềm tin và sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và công dân đối với các cơ quan Nhà nước.

Phương Bùi

Góp phần thực thi văn hóa công vụ (laodongthudo.vn)