Hà Nội: 5 bước đăng ký kết hôn trực tuyến nhận kết quả ngay

Hà Nội bắt đầu áp dụng việc triển khai thủ tục đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến, kết quả trả trong ngày làm việc.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Theo đó, công dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Thủ tục này gồm 5 bước.

Bước 1: Người có yêu cầu truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia/ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào Hệ thống; cung cấp thông tin trên Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân; đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.

Trường hợp người yêu cầu chưa nộp được Phí thông qua chức năng thanh toán trên Cổng Dịch vụ công thì nộp tại UBND cấp xã khi đến nhận kết quả.

Hà Nội: 5 bước đăng ký kết hôn trực tuyến nhận kết quả ngay
Ảnh minh họa.

Bước 2: Sau khi người có yêu cầu hoàn tất việc nộp hồ sơ trên Hệ thống, công chức Bộ phận Một cửa UBND cấp xã kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Thời hạn: Không quá 2 giờ.

Bước 3: Công chức Tư pháp – Hộ tịch thẩm tra hồ sơ. Thời hạn thực hiện: Không quá 3 giờ. Trường hợp cần xác minh: Không quá 3 ngày làm việc.

Bước 4: Công chức Tư pháp – Hộ tịch in Giấy chứng nhận kết hôn, trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký, chuyển Bộ phận Một cửa trả kết quả cho công dân. Thời gian thực hiện: Không quá 2 giờ.

Bước 5. Hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở UBND cấp xã, xuất trình giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng) để xác định đúng nhân thân, kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn, trong Sổ đăng ký kết hôn, khẳng định sự tự nguyện kết hôn và ký Sổ đăng ký kết hôn, ký Giấy chứng nhận kết hôn, mỗi bên nam, nữ nhận 1 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Thời gian thực hiện: Không quá 1 giờ.

Thời hạn giải quyết thủ tục đối với hồ sơ Đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: Ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn không quá 5 ngày làm việc.

Thời hạn giải quyết thủ tục đối với hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân: Trong ngày làm việc.

Ngân Phương