Hà Nội: Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 8/2, Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.

image_gallery-7-.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, phần lớn các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ trong Chương trình 07-CTr/TU đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó, đa số chương trình, đề án, kế hoạch triển khai đã được ban hành hoặc được đơn vị chủ trì hoàn thiện, trình UBND Thành phố.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, điển hình trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng dần. Nhiều doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất, tạo ra nhiều nông sản hàng hóa có năng suất vượt trội, giá trị gia tăng cao, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân Thủ đô và xuất khẩu. Trong đó, ước tính hết năm 2022, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn Thành phố.

Chương trình 07-CTr/TU của Thành phố đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 7 – 7,5%; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng sản phẩm nông nghiệp trên 7%. Chương trình cũng đề ra mục tiêu đến cuối giai đoạn 2021-2025 tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU sẽ tập trung vào 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng… Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội gắn với các chuỗi giá trị nội địa, khu vực và toàn cầu. Trong đó, đẩy nhanh việc hình thành và đưa vào vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Hà Nội có tiềm lực rất lớn về khoa học công nghệ, việc trước mắt là cần rà soát lại các cơ chế, chính sách, tập trung giải quyết ngay các vướng mắc. Trong đó, Thành phố cần tập trung vào việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh. Đồng thời, sớm có cơ chế huy động các chuyên gia, nhà khoa học và đổi mới phương thức đặt hàng.

Nhấn mạnh Luật Thủ đô là một trong 3 trọng tâm lớn của Thành phố năm nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố lưu ý sản phẩm khoa học cần tập trung vào các nội dung như: mô hình chính quyền Thủ đô; mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô…

5cedfc581a08c0569919.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình 07-CTr/TU với kết quả đạt được khá tích cực. Trong đó, thành phố Hà Nội đã có nhiều đề án, kế hoạch về chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Các hoạt động nghiên cứu khoa học từng bước gắn với nhu cầu thực tế và theo đơn “đặt hàng” của các địa phương; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế khi triển khai các đề án trong Chương trình 07-CTr/TU, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, trong năm 2023, các đơn vị liên quan chú trọng phối hợp triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như quy hoạch về khu công nghệ cao của Thành phố.

Nhấn mạnh trong năm 2023 sẽ sơ kết giữa nhiệm kỳ 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo chú trọng đến các giải pháp, kiến nghị cụ thể để việc triển khai thực hiện Chương trình 07-CTr/TU đạt kết quả tốt nhất. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội gắn với các chuỗi giá trị nội địa, khu vực và toàn cầu. Ngoài ra, đẩy nhanh việc hình thành và đưa vào vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp thành phố Hà Nội. Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thủ đô – Techfest Hanoi 2023 và một số sự kiện kết nối cung – cầu trong nước cũng như khu vực. Đồng thời, rà soát, đánh giá một số đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện lĩnh vực khoa học công nghệ sao cho hiệu quả, thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương.

PV

https://nguoihanoi.com.vn/ha-noi-ban-chi-dao-chuong-trinh-07-ctr-tu-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023-67510.html