Hà Nội bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng không dùng tiền mặt

Mục tiêu của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là tăng tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

atm-1713922363374998946724-0-0-399-638-crop-1713922370739318312546.jpg
Hà Nội bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng không dùng tiền mặt

Sáng 21/5, BHXH Hà Nội chính thức triển khai các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, tạo điều kiện để người dân Thủ đô tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 10/5/2024, BHXH thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2068/KH-BHXH ngày 15/5/2024 về triển khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục tiêu của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là tăng tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Rà soát, xác thực người hưởng, tình trạng người hưởng để đảm bảo quản lý người hưởng chặt chẽ; chi trả đúng người hưởng, đúng chế độ; tránh lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm.

Các đơn vị thực hiện gồm: UBND cấp huyện, cấp xã; Công an cấp huyện, cấp xã; bảo hiểm xã hội huyện; Bưu điện trung tâm; các Ngân hàng thương mại và các tổ chức đoàn thể tại địa phương.

Theo BHXH Hà Nội, việc thực hiện chi trả các chính sách BHXH không dùng tiền mặt được thực hiện theo các bước:

Đối chiếu dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu bảo hiểm:

Đối với dữ liệu đã trùng khớp: Tổ công tác chủ động rà soát, xác minh tình trạng người hưởng, vận động chuyển hình thức nhận qua tài khoản cá nhân.

Đối với dữ liệu chưa trùng khớp, chưa đầy đủ: Bộ phận nghiệp vụ của cơ quan BHXH cấp huyện phối hợp với tổ công tác rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu.

Các Tổ công tác cấp xã đến các điểm tập trung hoặc điểm chi trả để gặp trực tiếp người hưởng hoặc đến nhà theo địa chỉ của người hưởng (đối với người hưởng qua tài khoản, người hưởng ủy quyền, người hưởng già yếu, không đi lại được, người hưởng chưa gặp được tại điểm chi trả) để phân nhóm người hưởng.

Việc đối chiếu dữ liệu giữa bảo hiểm xã hội với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, thực hiện rà soát, xác minh, cập nhật, bổ sung làm sạch dữ liệu thông tin (bổ sung thông tin đối với các trường hợp thiếu số CMND/CCCD; ngày, tháng sinh;…) của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhằm kịp thời điều chỉnh thông tin công dân đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo đúng người, tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Rà soát, lập danh sách các trường hợp thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chưa có tài khoản ngân hàng thực hiện đăng ký tài khoản cho người dân trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật) đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 30/5/2024 để phục vụ việc chi trả không dùng tiền mặt; đồng thời lập danh sách các trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hiện không cư trú tại nơi thường trú./.

Văn Thiện

Hà Nội bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng không dùng tiền mặt (nguoihanoi.vn)