Hà Nội: Biểu dương 30 gương điển hình tiêu biểu khối Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội

Ngày 6/10, tại Phủ Chủ tịch, Cụm thi đua số 4 Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Gặp mặt, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2022.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), kỷ niệm 30 năm phát động phong trào thi đua yêu “Người tốt, việc tốt”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4; Lê Kim Anh – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; Thiếu tướng Lê Huy Đức – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội…

Hà Nội: Biểu dương 30 gương điển hình tiêu biểu khối Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: Nhận thức rõ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, hằng năm, các đơn vị trong Cụm Thi đua đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc thi do Trung ương và thành phố phát động.

Đồng thời, các đơn vị đã cụ thể hóa các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của địa phương, đơn vị như: Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh Thủ đô gương mẫu, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”…

Từ kết quả phong trào “Người tốt, việc tốt” những năm qua, các đơn vị trong Cụm thi đua đã giới thiệu được 33 gương để Thành phố công nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”; 549 gương được Thành phố công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 595 gương được các đơn vị trong Cụm thi đua khen thưởng.

Riêng năm 2022 đề nghị Thành phố công nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 4 cá nhân, công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 36 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 của Cụm thi đua số 4, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội và chúc mừng 30 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua được biểu dương tại hội nghị.

Thời gian tới, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác thi đua, khen thưởng nói chung và phong trào “Người tốt, việc tốt” nói riêng.

Hà Nội: Biểu dương 30 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu.

Đồng chí cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng và học tập các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua khen thưởng phải thực sự trở thành động lực, vì mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững…

Trước khi diễn ra Hội nghị Gặp mặt, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2022, Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Lương Hằng
https://laodongthudo.vn/ha-noi-bieu-duong-30-guong-dien-hinh-tieu-bieu-khoi-mat-tran-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-147041.html