Hà Nội: Bồi dưỡng 230 cán bộ quy hoạch nguồn quận, huyện, thị ủy

Ngày 11/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.
Hà Nội: Bồi dưỡng 230 cán bộ quy hoạch nguồn quận, huyện, thị ủy
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ Khai giảng

Thành phố đã tập trung lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp căn cơ, đột phá nhằm nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ, ưu tiên những khâu quan trọng, có tính đột phá, như: Đổi mới đánh giá cán bộ, thí điểm thi tuyển cán bộ; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ; đặc biệt là đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp…

Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt; chất lượng, trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, phương pháp công tác được nâng lên, từng bước ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành phố đã lựa chọn, mời các báo cáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy các chuyên đề phù hợp với đối tượng học viên, là giảng viên của các Học viện, Viện nghiên cứu có uy tín; các chuyên gia, nhà khoa học; cán bộ lãnh đạo của các Ban, Bộ, ngành của Trung ương, lãnh đạo chủ chốt Thành phố có nhiều kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy tốt.

Để lớp học đạt kết quả theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Quản lý lớp học quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về chương trình, tài liệu và các điều kiện khác, tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch, tiến độ, quy chế, quy định.

Các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng. Cùng với nội dung trao đổi tại lớp học, mỗi học viên cần tích cực tự học, tự nghiên cứu theo sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên; vận dụng, phát huy hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị từ khóa học để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong tham mưu xử lý, giải quyết những vấn đề mới và khó nảy sinh từ thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Các học viên tham gia khóa bồi dưỡng đợt này sẽ được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 18 chuyên đề rất thiết thực, bổ ích: Về kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; Kỹ năng ủy quyền trong lãnh đạo, quản lý và kỹ năng xây dựng, quản lý dự án, chương trình, đề án; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và quản trị của người cán bộ trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa gắn với cải cách hành chính; Kỹ năng hoạch định chính sách và thực thi chính sách của chính quyền địa phương với sự tham gia của người dân; Kỹ năng quản trị truyền thông và kinh nghiệm xử lý, giải quyết khủng hoảng truyền thông; Kỹ năng xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược của người lãnh đạo, quản lý Thủ đô…

Các học viên cũng sẽ được tham dự các buổi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại một số địa phương, đơn vị thuộc Thành phố.

Hoàng Phúc