Hà Nội: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 258 cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, ngày 18/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với 258 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (lớp thứ ba).

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Người khẳng định “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Có làm tốt công tác đào tạo cán bộ mới có thể có những cán bộ tốt phục vụ Đảng, phục vụ chế độ và nhân dân.
Hà Nội: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 258 cán bộ lãnh đạo, quản lý
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Thành ủy Hà Nội đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong từng thời kỳ, giai đoạn khác nhau, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, thành phố Hà Nội đã chủ động tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều giải pháp căn cơ, mang tính đột phá, đổi mới phù hợp với đòi hỏi thực tiễn.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, cùng với đó đã ban hành các quy chế, quy định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2022-2025 và hằng năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, lớp bồi dưỡng lần này được Thành ủy tổ chức khi Bộ Chính trị vừa mới ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15, ngày 5/5/2022 “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các học viên cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nghiêm túc học tập, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; tuyệt đối chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; phát huy tính chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu.

Đặc biệt, trong quá trình học tập cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, nhất là những nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, đây là dịp để các học viên trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung cho nhau và giúp nhau cùng tiến bộ, phấn đấu hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất.

Hà Nội: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 258 cán bộ lãnh đạo, quản lý
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Ban quản lý lớp học Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong xây dựng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các nội quy, quy chế của lớp học; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên; chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức lớp học này và các lớp sau tốt hơn.

Theo chương trình, trong 3 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề: Tình hình kinh tế xã hội trong nước, quốc tế và Thủ đô năm 2022, dự báo trong thời gian tới; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII; văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa quản lý ở Thủ đô Hà Nội hiện nay; quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương; cục diện thế giới hiện nay, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Hoàng Phúc