Hà Nội: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 200 cán bộ Mặt trận các cấp

Ngày 20/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tới dự, phát biểu khai mạc.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 200 cán bộ là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Thành phố; Ban Thường trực và cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã.
Hà Nội: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 200 cán bộ Mặt trận các cấp
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại khai mạc.

Diễn ra trong 3 ngày (20 – 22/9), cán bộ MTTQ các cấp sẽ được tiếp thu 6 chuyên đề gồm: Công tác tổ chức Đại hội và hiệp thương nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029; hướng dẫn về xây dựng đô thị văn minh trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và hướng dẫn lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng đô thị văn minh”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số nội dung cần quan tâm về công tác tôn giáo hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội; công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam.

Ngoài ra, các cán bộ Mặt trận sẽ có 1 ngày thực tế tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm tại huyện Sóc Sơn.

Hà Nội: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 200 cán bộ Mặt trận các cấp
Diễn ra trong 3 ngày (20 – 22/9), cán bộ MTTQ các cấp sẽ được tiếp thu 6 chuyên đề.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: Xuất phát từ nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn đối với công tác Mặt trận, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đều tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ trong hệ thống Mặt trận.

Bởi bên cạnh việc trang bị kỹ năng cần thiết, việc cập nhật về chính sách pháp luật, văn bản mới và lý luận thực tiễn là rất quan trọng nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất trong triển khai các công tác Mặt trận, xử lý kịp thời các vấn đề mới phát sinh.

Trong ngày 20/9, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và đồng chí Từ Thành Huế – Trưởng ban Đối ngoại Kiều bào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam truyền đạt các nội dung trong chuyên đề của lớp bồi dưỡng.

B.D
https://laodongthudo.vn/ha-noi-boi-duong-nghiep-vu-cho-200-can-bo-mat-tran-cac-cap-160524.html