Hà Nội: Các hợp tác xã ngày càng thể hiện rõ vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể

Hiện, các hợp tác xã (HTX) tại Hà Nội có số lao động thường xuyên là 48.950 người, tăng 3,7% so với năm 2021. Lãi bình quân của một HTX đạt 150 triệu đồng/năm (tăng 50%).

Từ quá trình hoạt động thực tế cho thấy, các liên hiệp HTX đã tổ chức liên kết, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội cho nhiều đơn vị thành viên phát triển. Một số liên hiệp HTX đã có kết quả hoạt động tốt, cung cấp sản phẩm rộng rãi cho toàn Thành phố và các tỉnh lân cận.

Theo Liên minh HTX thành phố Hà Nội, tính đến ngày 31/12/2022, trên địa bàn thành phố đã có 2.347 HTX và quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là HTX), tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Có 109 HTX được thành lập mới. Các HTX, liên hiệp HTX thành lập mới đã ổn định tổ chức bộ máy, tích cực triển khai các dịch vụ cung ứng cho thành viên, liên kết hợp tác trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, bước đầu tạo việc làm thu nhập cho thành viên và người lao động.

Hà Nội: Các hợp tác xã ngày càng thể hiện rõ vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể
Ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội (áo trắng đứng giữa) tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội Đỗ Huy Chiến cho biết, các HTX đã thu hút, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động. Cùng với việc mở rộng liên kết sản xuất, các HTX đã quan tâm đầu tư chế biến nông sản, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi giải quyết đầu ra sản phẩm cho các hộ nông dân.

Đặc biệt, trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, hoạt động của HTX đã góp phần phát triển văn hóa cộng đồng dân cư, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ lẫn nhau trong đời sống, hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết hợp tác trong nội bộ HTX.

Điển hình phải kể đến là lĩnh vực nông nghiệp. Những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn kéo dài, thành phố Hà Nội đã điều chỉnh sang “mô hình sống chung an toàn”, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa mở cửa trở lại nền kinh tế và khôi phục cuộc sống bình thường. Thành phố cũng đã triển khai một số chính sách kích cầu nền kinh tế…

Đây là những yếu tố thuận lợi giúp gia tăng khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế tập thể, HTX, hoạt động của mô hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp phần nào đã giúp cho các HTX nông nghiệp vượt qua những khó khăn trong sản xuất, thực hiện tốt việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm.

Hà Nội: Các hợp tác xã ngày càng thể hiện rõ vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể
Nhờ phát triển mô hình HTX nên nhiều thành viên, người lao động đã có thu nhập ổn định.

Một số HTX đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, hệ thống chuồng trại tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động.

Tiêu biểu như HTX Đoàn Kết huyện Ứng Hòa với mô hình máy bay phun thuốc không người lái…; hay nhiều HTX áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất Vietgap, hữu cơ, đã đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu tập thể như gạo thơm bối khê của HTX nông nghiệp Tam Hưng, chuỗi thực phẩm AZ của HTX Hoàng Long, rau hữu cơ HTX Văn Đức…

Nhìn chung, các HTX cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất của thành viên, hộ thành viên. Đặc biệt, có HTX nông nghiệp đã tổ chức trên 10 khâu dịch vụ, làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, bảo đảm về thời vụ, bố trí cây trồng hợp lý, đưa giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng, giá trị cao vào sản xuất…

Qua đó, góp phần duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp kịp thời vụ, đảm bảo diện tích gieo trồng, tạo sự gắn kết giữa thành viên với HTX, thành viên tin tưởng vào sự điều hành cùa hội đồng quản trị HTX. Đến nay, đã hình thành các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chú trọng xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Trong năm 2023, tiếp nối những kết quả đã đạt được, Liên minh HTX thành phố Hà Nội xác định sẽ tiếp tục củng cố phát triển 69 HTX tại xã xây dựng nông thôn mới, xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 100 HTX, Liên hiệp HTX; hỗ trợ 250 lượt HTX tham gia xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của Liên minh HTX Thành phố.
Hà Phong
https://laodongthudo.vn/ha-noi-cac-hop-tac-xa-ngay-cang-the-hien-ro-vai-tro-nong-cot-cua-kinh-te-tap-the-152541.html