Hà Nội chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 13/7/2021 về thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Ảnh minh hoạ – Nguồn: CGTĐTTP

Theo nội dung kế hoạch: các sở, ban, ngành, đoàn thể và Hội Người cao tuổi các cấp thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 với chủ đề: “Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở. Tạo điều kiện, động viên người cao tuổi, cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp của thành phố tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động thiết thực chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thông qua đó khẳng định vai trò của người cao tuổi và trách nhiệm của toàn xã hội với người cao tuổi.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Hội Người cao tuổi các cấp thành phố vận động nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tổ chức chương trình tư vấn, chăm sóc, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, tiếp tuc triển khai kế hoạch thực hiên đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của người cao tuổi ở cơ sở; bảo đảm 100% xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi có nhu cầu…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Hội Người cao tuổi các cấp thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” (tháng 10/2021) phù hợp với địa phương, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Thu Hằng / nguoihanoi.com.vn