Hà Nội chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” sẽ được thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 1/6 tới 30/6 với nhiều hoạt động thiết thực hướng về trẻ em.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Thành phố xác định, thông qua việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em cũng nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch liên quan đến trẻ em; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và hành động của các cơ quan, tổ chức; chuyển đổi hành vi của cộng đồng, gia đình và chính bản thân trẻ em theo hướng tích cực trong việc thực hiện Luật Trẻ em nói chung, quyền trẻ em nói riêng; đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Hà Nội chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em
Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cùng lãnh đạo quận Hoàng Mai trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Ảnh minh họa.

Theo Kế hoạch, Tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ được thực hiện từ ngày 1/6 đến ngày 30/6 trên phạm vi toàn Thành phố với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Có 8 nhóm nội dung trọng tâm trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 gồm: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn, giáo dục và vận động xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trẻ em; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; tổ chức hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em; tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong nước, quốc tế để hõ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Trong đó, đối với việc tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, UBND Thành phố dự kiến sẽ tổ chức lễ phát động vào ngày 28/5 tại quận Hoàn Kiếm và yêu cầu các quận, huyện, thị xã tổ chức Lễ phát động vào cuối tháng 5 hoặc ngày 1/6 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đối với việc tổ chức các hoạt động truyền thông, Thành phố đề nghị các ban, ngành, địa phương tổ chức đa dạng các hình thức truyền thông với nội dung truyền thông tập trung vào việc phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em (trong đó có xâm hại trẻ em trên môi trường mạng), phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhất là đuối nước, tai nạn giao thông; tăng cường nhận thức của trẻ em, gia đình và cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

Đối với việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trẻ em; thành phố Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện về quyền trẻ em, chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương; thường xuyên rà soát, quản lý trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.

Về việc thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đoàn lãnh đạo Thành phố sẽ đi thăm, tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cấp Thành phố với mức quà 11 triệu đồng/đơn vị (trong đó, túi quà 1 triệu đồng và tiền mặt là 10 triệu đồng). Đoàn lãnh đạo cấp huyện, xã (nếu có) sẽ đi thăm, tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cấp huyện, cấp xã (nếu có) với mức quà 6 triệu đồng/đơn vị (trong đó, túi quà là 1 triệu đồng và tiền mặt là 5 triệu đồng).

Yêu cầu mà thành phố Hà Nội đặt ra là 100% UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng địa phương và tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định được quan tâm, hỗ trợ và tặng quà đầy đủ, kịp thời nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em; việc tặng quà đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ.

Thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa, bổ sung trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại cộng đồng; tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích, hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, bổ ích cho trẻ em gắn với ôn tập văn hóa trong hè.

Phạm Diệp
https://laodongthudo.vn/ha-noi-chung-tay-giam-thieu-ton-hai-tre-em-155781.html